Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

Contractueel landbouwkundig onderzoek

De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de lancering van een oproep voor voorstellen voor landbouwkundig onderzoek. Ook de procedure voor de selectie van de ingediende voorstellen werd goedgekeurd. De subsidiëring van het contractueel landbouwkundig onderzoek is een van de bevoegdheden die in het kader van het Lambermont-akkoord werden overgeheveld naar de gewesten. Binnen de Vlaamse regering werd dit dossier toevertrouwd aan de minister bevoegd voor het Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid, Dirk VAN MECHELEN.

Het contractueel landbouwkundig onderzoek heeft tot doel de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid in de land- en tuinbouw te stimuleren. De onderzoeksprojecten zijn gericht op de bevordering van de sector en niet gericht op het oplossen van problemen van individuele land- of tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van Vlaamse universiteiten, onderzoeksinstellingen en proefcentra.

Vlaams minister Van Mechelen voorziet voor het landbouwkundig onderzoek een enveloppe van 9,27 miljoen euro. De oproep voor voorstellen zal op 31 oktober 2002 worden afgesloten. De projectvoorstellen zullen grondig worden geëvalueerd door een panel van onafhankelijke experts in land- en tuinbouw. In het voorjaar 2003 zal de Vlaamse regering kunnen beslissen over de goedkeuring van de projecten. Het beheer en de opvolging van het contractueel landbouwkundig onderzoek is toevertrouwd aan het IWT, het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen.

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams contractueel landbouwkundig onderzoek '
Lees ook