-

(5/2/1999)

Gemeenschapsonderwijs decentraliseert bevoegdheden

De Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft beslist zijn 728 instellingen in te delen in 29 scholengroepen (gemiddeld 25 instellingen en ongeveer 5500 leerlingen per groep). Het nieuwe bijzonder decreet bepaalt dat in het Gemeenschapsonderwijs de meeste beslissingsbevoegdheden zouden worden gelegd op dit regionaal bestuursniveau.

De scholengroep beslist niet alleen over het onderwijsaanbod op regionaal vlak, maar heeft ook de integrale bevoegdheid en verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid, over de aanwending van de financiële middelen en over het materieel beheer.

In zo een scholengroep zijn alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen vertegenwoordigd: basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), deeltijds kunstonderwijs (de academies), de internaten en de PMS-centra. Zodra het Vlaams parlement het decreet betreffende het volwassenenonderwijs heeft goedgekeurd, zullen ook de vergrote scholen voor volwassenonderwijs hierbij worden ondergebracht.

Bij de vorming van de 29 scholengroepen hield de Centrale Raad vooral rekening met leerlingenstromen, studieaanbod en de financiële leefbaarheid.

De hele operatie doet echter geen afbreuk aan de lokale pedagogische autonomie. Die blijft, nog sterker dan voorheen, tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van elke school afzonderlijk. Verder heeft de Centrale Raad beslist het secundair onderwijs op te delen in 36 scholengemeenschappen (gemiddeld 7 instellingen en ongeveer 2000 leerlingen per scholengemeenschap). Het studieaanbod wordt hierdoor niet alleen beter gespreid; ook een betere leerlingenoriëntering wordt mogelijk.

Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar webmaster@argo.be Laatste wijziging: 25-2-1999

Deel: ' Vlaams Gemeenschapsonderwijs decentraliseert bevoegdheden '
Lees ook