PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER LUC MARTENS

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN

25 MEI 1999

Brieven aan ouders met tieners

Vanmiddag stelt De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen het nieuwe initiatief "Brieven aan ouders met tieners" voor, dat wordt ondersteund door gezinsminister Luc Martens. De minister zal te kennen geven dat hij de voorstelling van deze boreling met enige schroom bijwoont en dat hij niet kan nalaten even in te gaan op de actualiteit.

Minister Martens is altijd graag aanwezig geweest op activiteiten van De Bond, maar vandaag heeft hij tegenstrijdige gevoelens. De minister waardeert de inspanningen van De Bond om gezinnen weerbaar te maken, hen te ondersteunen bij hun opvoedingstaak en om het beleid en andere maatschappelijke actoren voortdurend te wijzen op de noodzaak van een gezinsvriendelijke samenleving.

Maar hij vindt het van essentieel belang dat de grootste gezinsbeweging van Vlaanderen haar engagement kadert binnen een bredere maatschappelijke visie. De Bond wil staan voor pluralisme en verdraagzaamheid. De minister begrijpt dan ook niet dat de organisatie, bij monde van haar Voorzitter Frans Van Mechelen en Nationaal Secretaris Roger Pauly, niet onverbloemd afstand neemt van het programma van het Vlaams Blok.

Elke visie op gezin en gezinsbeleid maakt deel uit van een bredere visie op mens en maatschappij. Ook al onderschrijft het Vlaams Blok bepaalde standpunten van De Bond, dan nog kan er niet aan voorbijgegaan worden dat het programma van deze partij er niet op gericht is om alle gezinnen in Vlaanderen maximale kansen te geven op ontplooiing. Dit programma is ingebed in een ruimere ideologie die gezinnen niet altijd ten goede komt.

De minister nodigt alle bestuursniveaus van De Bond uit om zich te bezinnen over de vraag van wat voor samenleving deze beweging deel wil uitmaken. Moet dat een open samenleving zijn waarin geijverd wordt tegen uitsluiting en achterstelling van alle gezinnen, vrouwen, kinderen die omwille van hun afkomst, beroepssituatie, persoonlijke problemen of nog tal van andere redenen minder kansen kregen. Of kan De Bond zich vinden in een samenleving waarin sommige gezinnen alle kansen krijgen, en anderen bang en zonder perspectief aan de zijlijn blijven staan.

Deze vraag moet op alle niveaus van De Bond aan de orde zijn. Maar aan de vooravond van de verkiezingen is het bovendien van belang dat gezaghebbende vertegenwoordigers van deze beweging zich ondubbelzinnig uitspreken voor een echt verdraagzame samenleving, en dus tegen een partijprogramma waarin deze waarden niet worden verdedigd.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams initiatief "Brieven aan ouders met tieners" '
Lees ook