PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 1999

Jachtexamen wordt aangepast

Op voorstel van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw Vera DUA heeft de Vlaamse regering het bestaande besluit rond het jachtexamen aangepast. Deze wijziging moet een vlottere organisatie van het jachtexamen mogelijk maken. Zo wordt de jachtexamencommissie uitgebreid met deskundigen voor het praktische gedeelte van het jachtexamen en krijgt het jachtexamenreglement, opgesteld door de jachtexamencommissie, rechtsgrond. Tot slot krijgt de kandidaat de mogelijkheid om beroep in te stellen na kennisname van zijn/haar resultaat.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams jachtexamen wordt aangepast '
Lees ook