PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

31 maart 2000

Minister Anciaux laat campingbewoners niet in de kou

Minister van Huisvesting Bert Anciaux neemt zijn verantwoordelijkheid in het dossier van de permanente campingbewoners. Hij stipt aan dat de volgende maatregelen getroffen zijn in het kader van de herhuisvesting:


* Permanente campingbewoners genieten voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

* Op initiatief van minister Anciaux heeft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) besloten om prioriteit te verlenen aan sociale huisvestingsprojecten die gericht zijn op de herhuisvesting van permanente campingbewoners. Hierbij zal rekening worden gehouden met de specifieke woonwensen en -behoeften van de betrokkenen.
* De opdrachthouders van de VHM zullen de plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappijen stimuleren en opvolgen in dit project.

* De permanente campingbewoner die op de privé-huurmarkt terechtkomt, kan aanspraak maken op een installatiepremie en een huursubsidie.

* Technische en interkabinettaire werkgroepen volgen de begeleidingsplannen van de gemeenten op en onderzoeken de situatie van zonevreemde en semi-zonevreemde campings. Dit moet resulteren in een efficiënte beleidscoördinatie.
De permanente campingbewoners moeten zo snel mogelijk zekerheid krijgen over hun toekomst. Minister Anciaux beschouwt dit als een absolute prioriteit.

info : Steven Somers, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams minister Anciaux laat campingbewoners niet in de kou '
Lees ook