PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vrijdag 21 januari 2000

VLAAMS MINISTER BERT ANCIAUX OP 'CULTURELE TOURNEE' DOOR VLAANDEREN

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux zal zijn beleidsnota Cultuur '2000-2004, Een geïntegreerd cultuurbeleid' persoonlijk gaan voorstellen aan de actoren binnen het brede culturele veld. De eerste haltes op zijn culturele tournee door Vlaanderen zijn GENT (woensdag 16 februari om 20 uur in de Vooruit) en ANTWERPEN (donderdag 17 februari om 20 uur in HETPALEIS). Tijdens deze 2 avonden zal de minister eerst zijn beleidsnota toelichten. Vervolgens zal hij over de grote lijnen van dit beleid van gedachte wisselen met een panel. Frank Beke (burgemeester van de stad Gent), Jan Debbaut (directeur van het Abbemuseum Eindhoven) en Staf Lauwerysen (stadssecretaris Turnhout, voormalig directeur CC de Warande) zullen alvast deel uitmaken van het panel in Gent. Daar zal nog een naam aan toegevoegd worden. In Antwerpen is het panel wel al volledig: Eric Antonis (schepen van Cultuur van de stad Antwerpen), Barbara Wyckmans (directrice van HETPALEIS), Fred Dhont (docent Sociale Hogeschool Heverlee) en Rudi Laermans (Centrum Cultuursociologie K.U. Leuven).
Op deze 2 algemene avonden is het niet de bedoeling in discussie te treden met het publiek. Dit kan wel tijdens een reeks sectoriële bijeenkomsten die de komende maanden gepland zijn. Daar zal het beleid ten aanzien van 1 bepaalde sector of meerdere, nauw met elkaar verbonden sectoren aan bod komen en verder worden toegelicht. Voorts komt er ook een website waarop de beleidsnota cultuur 'vertaald' wordt naar het grote publiek, kwestie van een zo open mogelijk beleid te voeren en ook de cultuurconsumenten bij dit beleid te betrekken.

info : Peter Slabbynck, woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams minister Anciaux op 'culturele tournee' '
Lees ook