Vlaamse overheid

Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Energie, heeft vandaag de sector van de Vlaamse groene stroomproducenten ontvangen. Ze bespraken het standpunt van de Europese Commissie om de gratis distributie van groene stroom niet langer te beperken tot in Vlaanderen geproduceerde stroom. Er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

Volgende afspraken zijn gemaakt: zowel minister Bossuyt als de groene stroomproducenten zijn het er over eens dat het stimuleren door de overheid van de productie van groene stroom onverminderd moet doorgaan. Deze stimulansen dienen in overeenstemming met de Europese regelgeving worden gebracht.

Het is belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt, zodat de planningen, investeringen en de markt voor groene energie niet in het gedrang komen. Daarom is beslist om een gemengde werkgroep op te richten waarin zowel de sector, de administratie als het kabinet zullen samenkomen om concrete maatregelen uit te werken om een stabiel investeringsklimaat én voor de consumenten de levering van groene stroom te garanderen. De werkgroep start de werkzaamheden komende vrijdag. De voorstellen van de werkgroep zullen worden voorgelegd aan het nieuw geïnstalleerde Vlaams parlement.

Info: tina.verraes@vlaanderen.be
Persdienst minister Bossuyt
Tel: 02/553.70.45

Chris Derde
Bestuurder ODE-Vlaanderen
Tel: 0478/55.94.36

---

Deel: ' Vlaams Minister Bossuyt ontvangt groene stroomproducenten '
Lees ook