PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

8 september 1999

Vlaams ministerie heeft vernieuwd personeelsblad

Vanaf september 1999 heeft het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwd personeelsblad. Nieuwe rubrieken, een meer eigentijdse layout, een verbeterde interne werking en een aangepast redactiestatuut maken deel uit van dit vernieuwingsproject. De herpositionering van het huisblad kadert in de communicatiestrategie binnen de overheid.

De visie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap luidt: "Open communicatie gaat in alle richtingen: top down, bottom up, tussen collegae onderling, over de grenzen van de eigen entiteit heen, in een klimaat van wederzijds vertrouwen. Open communicatie slaat niet enkel op operationele informatie, maar ook op beleids- en strategische informatie die opdrachten en doelstellingen in een breder kader situeert." En verder: "Doeltreffende interne communicatie betekent ook aangepast taalgebruik, juiste stijl."

Voor het personeelsblad "Goedendag" is hierbij een duidelijke rol weggelegd: het moet een juiste vertaling en duiding geven van beleids- en strategische informatie. Het personeelsblad is het middel bij uitstek om horizontale en bottom-up-communicatie te bevorderen. De interne redactie van "Goedendag" kreeg daartoe een professionele organisatie. Het blad zelf kreeg een volledige inhoudelijke en grafische restyling. Bovendien werd het personeelsblad ingepast in de interne- communicatiestrategie van de organisatie met een duidelijk omschreven rol, een eigen profiel en een waterdicht statuut.

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil met dit project de toon aangeven en een voorbeeld stellen voor haar communicatiebeleid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams ministerie heeft vernieuwd personeelsblad '
Lees ook