AANKONDIGING

Op 2 maart 2000 vindt in het Vlaams Europees Conferentiecentrum te Brussel het tweede Vlaams Nederlands arbeidsmarktcongres 'De transitionele arbeidsmarkt. Contouren van een actief arbeidsmarktbeleid. plaats. Het congres wordt georganiseerd door SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met het Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid en Vorming.
Het concept de transitionele arbeidsmakrt gaat in op de arbeidsdeelname van mensen af te stemmen op hun persoonlijke levensloop en op de kwaliteit van de participatie door kwalificering en employabiliteit.

Het programma bestaat uit een plenair ochtend gedeelte waar prof. dr. Schmid uit Berlijn een inleiding houdt (o.v.). In de middag vinden vijf parallelsessies plaats met een keuze uit ongeveer 25 presentaties over de volgend thema's: het levensloopmodel, flexibiliteit en zekerheid, arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt, gezinsleven en beroepsleven.

De kosten van het congres bedragen ƒ320,-, voor studenten en aio's ƒ150,- resp. Bfr. 5800 en Bfr 2700. Dit bedrag is inclusief congrespublicatie, programmaboek, lunch, koffie en thee. U kunt zich inschrijven door een aanmeldingsformulier op te vragen bij Kees Corver, SISWO, Plantage Muidergracht 4, 1018 TV, Amsterdam, tel. 020-5270632, e-mail: keescorver@siswo.uva.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Nick van den Heuvel. tel. ,020-5270622, e-mail: heuvel@siswo.uva.nl Raadpleeg ook de website: https://siswo.uva.nl of
https://www.kuleuven.ac.be/stwav voor een volledig overzicht. U kunt dit ook telefonisch opvragen bij SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen.

Deel: ' Vlaams-Nederlands arbeidsmarktcongres in Brussel '
Lees ook