Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 25 FEBRUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Voor verdere informatie kan verwezen worden naar de persconferentie die de minister vice-president terzake organiseert op vrijdag 26 februari om 13.30 u. op zijn kabinet.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet betreffende de openbaarheid van bestuur definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Deel: ' Vlaams ontwerpdecreet ruimtelijke ordening goedgekeurd '
Lees ook