Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis stuurt dekens naar Kosovo

Op woensdag 24 februari is vanuit Antwerpen een eerste konvooi van drie vrachtwagens, geladen met 19.280 dekens vertrokken naar Kosovo. Rode Kruis-Vlaanderen had via een gift van 4.000.000 BEF van de Vlaamse Regering in totaal 27.080 dekens aangekocht die bestemd zijn voor verdeling onder de noodlijdende bevolking in Kosovo. Het grootste gedeelte van de dekens bevond zich in Antwerpen, opgeslagen in balen van telkens 30 dekens. De 4de en laatste vrachtwagen met nogmaals 7.800 stuks zal midden maart vertrekken vanuit Rotterdam. De vrachtwagens hebben als bestemming Belgrado, en zullen normaal een 3-tal dagen onderweg zijn.

De partner van Rode Kruis-Vlaanderen in Kosovo is het Internationale Rodekruiscomité (IRKC), dat binnen de Federale Republiek Joegoslavië, en omwille van het feit dat Kosovo een conflictgebied is, de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van het geheel van de hulpacties van het Internationale Rode Kruis.

Bij aankomst in Belgrado worden de dekens door de delegatie van het IRKC voorlopig in haar eigen opslagmagazijn gelost en opgeslagen, in afwachting van de dedouanering en inspectie door de Joegoslavische overheid. Daarna gaat het transport naar het regionale opslagmagazijn in Pristina in Kosovo, van waaruit de eigenlijke verdelingen worden georganiseerd. Het IRKC zorgt zelf, vanwege de veiligheidssituatie en door middel van speciale konvooien met eigen vrachtwagens, voor het vervoer van Belgrado naar Pristina. In Pristina beschikt de subdelegatie van het IRKC ook nog eens over 16 lichte en (vanwege het dikwijls bergachtige terrein) 4-wiel aangedreven vrachtwagens, die benut worden om de hulpgoederen verder te verdelen naar de 4 regio's waarin Kosovo onderverdeeld is, nl. Pec als westelijk gelegen verdeelcentrum met een eigen klein opslagmagazijn, Prizren in het zuiden van Kosovo, Mitrovica in het noorden en Pristina zelf.

In elk van deze 4 regio's is telkens een afgevaardigde van het IRKC verantwoordelijk voor het goede verloop van de verdelingen aan de bevolking. Ook hier worden steeds en omwille van de veiligheidssituatie van dag tot dag de gebieden waar verdelingen zullen plaatsvinden nauwgezet gescreend en wordt steeds vooraf de nodige informatie verstrekt over de geplande routes aan de verschillende partijen in het conflict.

Voor de eigenlijke verdeling van de hulpgoederen op het terrein in Kosovo wordt samengewerkt met de Kosovaarse tak van het Joegoslavische Rode Kruis.

Deze actie is niet de eerste hulp die door Rode Kruis-Vlaanderen aan Kosovo wordt verstrekt: in november en december '98 werden namelijk al
502 ton bloem, 20.000 hygiënepakketten en ook al 45.000 dekens naar Kosovo verzonden. Deze actie werd gefinancierd door een gift van de Belgische Federale Overheid via het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ten bedrage van 15.000.000 BEF. Het gros van deze hulpgoederen werd inmiddels al verdeeld op het terrein, maar de noden blijven hoog, ook op middellange en langere termijn, omwille van de voortdurende politieke onzekerheid.

Brussel, 24 februari 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
of bij Kristel Maes, tel.kantoor: (02)645.45.27, tel. algemeen: (02)645.44.11
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Vlaams Rode Kruis stuurt dekens naar Kosovo '
Lees ook