Vlaamse Volksunie

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones zal de Vlaamse regering interpelleren over omstreden transporten via luchthaven Oostende (08/08/01)

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones vernam (via de vzw Wiloo - Werkgroep rondom de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving, die verwijst naar een uittreksel van een Trendsartikel van 19/4/2001) informatie over omstreden transporten op de Luchthaven van Oostende.

Deze ongure transporten zouden rechtstreeks verband houden met de economische plundering van Congo, waarover het VN-rapport van 12.4.001 handelt.

Recent zouden vliegtuigen van African International regelmatig vaten met zwart steengruis (coltan), afkomstig uit Ruanda, op de Oostendse Luchthaven gedropt hebben, op weg naar Duitse en Amerikaanse verwerkers van coltan-erts.

Coltan (een metaal terug te vinden in dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals een gsm, computer, auto, ) ontketende vorig jaar in Oost-Congo een ware goudkoorts en is - naast diamant, cobalt, goud, koffie - een van de bodemschatten waar het de VN (Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) om te doen is.

De bestemmeling van de coltanleveringen in Oostende is het tradingbedrijf, COGECOM uit Brussel. Dat bedrijf werd dan weer genoemd als een van de joint-venturepartners in SOMIGL (Société Minière des Grands Lacs), een vennootschap, opgericht door de rebellenbeweging RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) in Oost-Congo, om de coltanhandel te monopoliseren.

De rebellenbeweging RCD, alhoewel door de internationale gemeenschap erkend als een van de partijen die het vredesakkoord van Lusaka hebben ondertekend, leeft dat vredesakkoord blijkbaar niet na.

De manager van Somigl, Aziza Kulsum (alias madame Gulamali), heeft blijkbaar ook al geen onbesproken reputatie. Volgens de geruchten is zij de spil van allerlei smokkelactiviteiten, financierde zij ooit de Hutu-rebellen in Burundi, maar staat zij nu aan de kant van de machthebbers in Ruanda, overwegend Tutsi.

Ondertussen werd Somigl opgedoekt. Maar, de erkende comptoirs, lokale opkopers van colton, die aanvankelijk voor hun vergunningen betaalden en voldeden aan de belasting door Somigl (dus RCD) opgelegd, moeten nu aan de RCD-Goma voor hun vergunning en belasting betalen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones is van oordeel dat Oostende toch moeilijk kan meedraaien in een systeem dat de oorlog in Congo financiert.

Bovendien kan het volgens hem niet dat een luchthaven, die handelt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid de reputatie van Vlaanderen in het buitenland in het gedrang brengt door deelname aan onfrisse praktijken.

Feit is dat de reputatie van de Luchthaven van Oostende, door allerlei geruchten, niet helemaal "onbevlekt" is: gaat het niet om het organiseren van wapentransporten naar landen onder NV-embargo, dan zijn het nu deze twijfelachtige transporten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones is alleszins van plan zowel minister-president Dewael, als de bevoegde minister Stevaert over deze zaak te interpelleren in het Vlaams Parlement.

Auteur:
VU-fractie Vlaams parlement
Jan Loones, Vlaams parlementslid VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
E-post: jan.loones@vlaamsparlement.be

Deel: ' Vlaams Volksunie over transporten via luchthaven Oostende '
Lees ook