Mag ik uw aandacht voor de volgende persmededeling.

EREDOCTORATEN KU LEUVEN (2 FEBRUARI) -

VVA BETREURT POLITISERING VAN EREDOCTORATEN

EN ONTWAARDING VAN DE WETENSCHAP

Overeenkomstig zijn statutair doel bekommert het Verbond der Vlaamse Academici zich sedert vele decennia onder meer om het universitair onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Onder zijn oud-voorzitters telt het wetenschappers als Prof. van de Wijer, Nobelprijswinnaar prof. Corneel Heijmans, Prof. baron Walter Opsomer e.a.

Grotere waardering voor het wetenschappelijk onderzoek is sedert jaren een vraag in Vlaanderen, niet alleen van de wetenschappers zelf, maar ook van de universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid. Deze vraag houdt verband met de grote uitdagingen waarvoor wij staan, onder meer de nood aan innovatie die algemeen wordt erkend.

Een van de allerbelangrijkste traditionele blijken van waardering voor wetenschappelijke verdiensten, in eigen land zowel als in het buitenland, is de verlening van een eredoctoraat.

Het VVA stelt met bezorgdheid vast dat deze waardering voor de wetenschap van jaar tot jaar wordt verminderd en het eredoctoraat steeds meer een instrument is geworden, op zijn best van waardering voor andere - misschien even belangrijke - verdiensten als wetenschappelijk, op zijn slechts van politieke beïnvloeding.

Vandaag 2 februari worden zoals elk jaar de eredoctoraten van de KU Leuven uitgereikt.

Het VVA stelt met verbazing vast dat géén enkele van de 4 doctores honoris causa deze titel op de eerste plaats voor wetenschappelijke verdiensten heeft gekregen en 3 van de 4 zelfs voor uitsluitend niet-wetenschappelijke verdiensten. Deze andere verdiensten mogen uitstekend zijn - dat wordt door ons niet betwist - maar zij rechtvaardigen niet deze ontwaarding van de wetenschap.

Nooit eerder in Vlaanderen heeft men de wetenschap zo miskend op wat een van haar hoogmissen zou moeten zijn. Weliswaar is het reeds een aantal jaren dat er soms ook wel een doctoraat honoris causa om andere verdiensten werd verleend - en omzeggens alle Vlaamse Universiteiten bezondigen zich hieraan steeds erger - , doch nooit was het zo exclusief.

Er zijn talloze mogelijkheden waarmee overheids- en private instellingen andere dan wetenschappelijke verdiensten kunnen eren. Blijken van waardering voor wetenschappelijke verdiensten zijn daarentegen zeldzaam.

Het VVA roept alle Universiteiten, professoren en academici dan ook op om een einde te maken aan deze miskenning van de wetenschap c.q. zijn stem daartegen te laten horen. Dit heeft niets te maken met

Namens het Verbond der Vlaamse Academici

Prof. Matthias E. STORME

Nationaal voorzitter

matthias.e.storme@vlaanderen.org

Deel: ' Vlaamse academici betreuren politisering eredoctoraten '
Lees ook