Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 21 SEPTEMBER 2001

Bert Anciaux geeft Architectuurprijs 2001 aan Eric Antonis

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft beslist om de tweejaarlijkse prijs Architectuur van de Vlaamse Gemeenschap toe te kennen aan de Antwerpse schepen Eric Antonis. De minister kiest, op advies van een jury, voor Eric Antonis omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de architectonische cultuur in Vlaanderen. In 1995 werd de prijs toegekend aan Luc Deleu, in 1997 aan Robbrecht/Daem en Van Hee en in 1999 aan Christian Kieckens.

De minister kent voor de eerste maal de architectuurprijs toe aan een niet-architect en wel om specifieke redenen. Kwaliteitsvolle architectuur is afhankelijk van vele factoren. Het is niet de architect alleen die verantwoordelijk is voor goede architectuur. Door de architectuurprijs toe te kennen aan schepen Eric Antonis wil de minister het belang beklemtonen van een gemotiveerde en 'verlichte' bouwheer. Bert Anciaux wijst hiermee de beleidsverantwoordelijken op het belang van een bouwheerschap 'met visie'.

De visie, die Eric Antonis uitdraagt, vertaalt zich in het opzetten van culturele manifestaties, het geven van concrete bouwopdrachten, het uitschrijven van haalbaarheid- en stedenbouwkundige studies tot en met het zoeken naar een wettelijk instrument voor een stedelijk architectuurbeleid. Antwerpen is een historische stad met een actieve en toekomstgerichte architectuurvisie en staat onbetwist op de architectuurkaart van het culturele Europa.

Het succes van het architectuurprogramma en het algemeen welslagen van de manifestatie Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993, met intendant Eric Antonis, waren bepalend voor het beleidsplan van Antonis bij zijn aanstelling als schepen in 1994. Een visie op architectuur in de stad (de architectuurnota van Antwerpen) bundelde vier beleidsinitiatieven: 1. Een conferentie over nieuwbouw in oude steden; 2. Een (bouw)commissie met autoriteit; 3.
Architectuurwedstrijden en meervoudige opdrachten; 4. De aanstelling van een stadsbouwmeester. Deze agendapunten werden stuk voor stuk verwezenlijkt. Het 'Procescongres Stedelijkheid en Kwaliteit, Visie en partnership' vond plaats in 1998 en gaf aanleiding tot diverse publicaties. Een nieuwe stedelijke welstandscommissie beoordeelt ontwerpen en geeft onafhankelijk advies. Architectuurwedstrijden lieten het architectuurklimaat in Antwerpen heropleven. En sinds januari 2001 is de Nederlandse stedenbouwkundige Ren Danils aangesteld als Stadsbouwmeester. Hij staat in voor de kwaliteitsbewaking in de relatie tussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, openbare ruimte architectuur, monumentenzorg en welstand.

Het 'verlicht bouwheerschap' van Antonis valt verder te illustreren met o.a. de restyling van de Antwerpse musea, de heraanleg van het Astridplein en het Leopold De Waelplein, de herinrichting van het stationsplein in Berchem, de uitbreiding en heraanleg van het Openluchtmuseum Middelheim, de verbouwing van de ModeNatie, de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Eilandje. Ook in het nieuwe bestuursakkoord 2001-2006 zijn duidelijke opties voor architectuur, stedenbouw en monumentenzorg vooropgesteld. Ondermeer het opzetten van een permanent informatie- en discussieplatform d.m.v. de organisatie van een Europees congres over ruimtelijke kwaliteit, het integreren van de diensten archeologie, monumentenzorg, de welstandscommissie en de stadsbouwmeester, het organiseren van lezingen, debatten en tentoonstellingen, het bewaken van de kwaliteit van nieuwbouw en renovatieprojecten met wedstrijdprojecten en procesmatige begeleiding, enz.

Deze beleidsopties zijn geen vanzelfsprekendheid in de complexe realiteit van de hedendaagse stad. Ze genereren een positief architectuurklimaat in de stad. Interessant aan dit beleid is dat het architectuur niet eng interpreteert, maar dat het ervoor zorgt dat complementaire beleidsdomeinen en alle vormen van kunst met elkaar in interactie komen om zo de stad te dynamiseren. Het festival Zomer van Antwerpen bv. laat in de ruime zin van het woord stedelijkheid ervaren op een andere en positieve manier. Ook het inzetten van SIF- fondsen op projecten met culturele inslag bewijst de vruchtbaarheid van deze op interactie gerichte aanpak. We denken bv. aan de nieuwe stadsbibliotheek op het De Coninckplein die een nieuwe impuls geeft aan een buurt die al te gemakkelijk als vuil en onveilig wordt afgeschreven.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse Architectuurprijs 2001 voor Eric Antonis '
Lees ook