PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

DATUM 17 maart 2000

Beoordelingscommissie handhaaft ontslag

Minister van Cultuur Bert Anciaux heeft deze namiddag Luk Van den Dries, voorzitter van de beoordelingscommissie dramatische kunst, ontvangen op zijn kabinet. Uit het constructieve gesprek heeft de minister begrepen dat de commissie niet meer wenst terug te komen op haar beslissing om ontslag te nemen. De minister respecteert deze beslissing en zal zo snel mogelijk een nieuwe beoordelingscommissie samenstellen. Deze zal worden gevormd uit specialisten naar analogie met artikel 9 van het Cultuurpact.

info : Steven Somers, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse beoordelingscommissie handhaaft ontslag '
Lees ook