Statbel

Ministerie van economische zaken Vlaanderen

Bioscoopsector nog steeds in de lift

Statistiek van de uitbating der bioscopen - jaar 1998

Volgens de cijfers van het NIS boekte de bioscoopsector in 1998 11% vooruitgang.

Het aanbod stijgt van 1997 naar 1998 met 15 zalen, het aantal plaatsen met 1,4%. Het aantal toeschouwers verhoogde van 22 miljoen naar 24,5 miljoen (+11,5%). Dit vertaalde zich in een stijging van de bruto ontvangsten tot 4,9 miljard BEF (+17,7%).

De activiteit van de bioscoopsector verdeelt zich als volgt over de gewesten:

Gewesten Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest

Aantal zalen 62 233 158

Aantal plaatsen 14.439 53.900 36.720

Aantal toeschouwers 5.481.325 11.558.792 7.580.590

Bruto-ontvangsten (in BEF) 1.130.112.960 2.335.185.401 1.427.929.470

Meer details over deze informatie worden gepubliceerd in de brochure Statistieken van binnenlandse handel en vervoer nr 7/1999, verkrijgbaar in onze informatie- en documentatiecentra.

Deel: ' Vlaamse bioscoopsector nog steeds in de lift '
Lees ook