Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Nieuwe brochure : "Boer en tuinders bouwen aan het landschap" Brugge, 20/4/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 20 april 1999
99/DPC/PB/061

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

BOEREN EN TUINDERS BOUWEN AAN HET LANDSCHAP
EEN BROCHURE VOL PRAKTISCHE TIPS VOOR DE LANDSCHAPSINTEGRATIE VAN LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN.

Tientallen generaties landbouwers en tuinders hebben door de eeuwen heen een belangrijke invloed op de omgeving uitgeoefend. Ze creëerden een plaats om te leven en te werken. In samenspel met de natuurlijke factoren veranderden ze het landschap. Anderzijds werd het uitzicht van de hoevegebouwen ook beïnvloed door de omgeving: in de leemstreek ontstonden kasteelhoeves met grote graanschuren, op armere zandgronden verrezen meer bescheiden langgevelhoeven, enz.

Vandaag bestaat deze wisselwerking veel minder. De evoluties binnen de landbouw dwingen de landbouwers tot grotere en meer gespecialiseerde bedrijven, willen ze concurrentieel en leefbaar blijven. De nieuwe landbouwbedrijven hebben door hun grote omvang een veel grotere visuele invloed op de omgeving. Daarenboven komt nog dat de rationalisatie en specialisatie zich vertaalde in een meer uniforme seriebouw die niet langer streekgebonden is.

Juist nu groeit de belangstelling voor het landschap bij het ruime publiek. Het werd dus hoog tijd om land- en tuinbouwers te helpen om hun bedrijfsgebouwen op een goede manier in het landschap te integreren. Dit kan door een oordeelkundige beplanting met streekeigen groen of door bij bouw of aanpassing van gebouwen met de omgeving rekening te houden.

De BROCHURE :"BOEREN EN TUINDERS BOUWEN AAN HET LANDSCHAP." vertelt ons het verhaal van de evolutie in de hoevegebouwen. Van een inplanting van de hoeve, waar vorm en de gebruikte bouwmaterialen door de onmiddellijke omgeving werd beïnvloed tot de door mechanisatie en rationalisatie opgelegde uniforme loodsen en serres.

Maar de nieuwe bedrijfsgebouwen hoeven niet noodzakelijk lelijk te zijn. De brochure helpt om aan deze uitdaging tegemoet te komen. Men gaat er van uit dat hoeves en serres als elementen van het landschap moeten worden gezien en harmonisch in het grotere geheel opgenomen. In de brochure vinden land- en tuinbouwers tal van praktische tips om de bedrijfsgebouwen harmonieuzer in het landschap in te passen. Gaande van aanwijzingen voor een goede erfordening tot tal van praktische tips rond vorm en kleur van de gebouwen. Ook de positieve rol die kleine landschapselementen, bomen en struiken bij de landschapsinkleding van bedrijfsgebouwen kunnen spelen wordt geïllustreerd.

De West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd (WVT) en het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM) werkten samen aan de brochure. Dankzij de financiële en logistieke steun van het provinciebestuur van West-Vlaanderen, het Provinciaal Comité voor de landbouw, het Provinciaal Tuinbouwcomité, de West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd en het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu wordt deze brochure bij de jaarlijkse meitelling bij alle land- en tuinbouwers verspreid. Andere betrokkenen zoals constructeurs van bedrijfsgebouwen, architecten, landbouwvoorlichters en anderen krijgen deze informatie via andere kanalen toegespeeld.

GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN DEZE PUBLICATIE GRATIS AANVRAGEN BIJ PROCLAM VZW, IEPERSEWEG 87 TE 8800 RUMBEKE-BEITEM.

Deel: ' Vlaamse brochure 'Boer en tuinders bouwen aan landschap' '
Lees ook