Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Folder campingproblematiek
Brugge, 4/9/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 9 april 1999
99/DPC/PB/056

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

PERMANENT WONEN OP EEN CAMPING ?
WAT ZEGT DE WETGEVING?

Het kampeerdecreet van 3 maart 1993 stond in de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Maar hoe de vork nu precies aan de steel zit, is niet altijd duidelijk. Voor de permanente bewoners op campings en weekendverblijfparken is het nog minder duidelijk. Toch zullen ook zij de gevolgen van dit decreet ondervinden.

Om hen te informeren heeft de provincie West-Vlaanderen een folder opgemaakt waarin de belangrijkste aspecten van de verschillende wetgevingen aan bod komen. :

· Het campingdecreet en het verbod van permanente bewoning + de verplichte kwaliteits- & veiligheidsnormen ten aanzien van de uitbater.
· De elementaire stedebouwkundige verplichtingen en normen terzake. · De domiciliëringsproblematiek.
· De huidige steunmaatregelen ten aanzien van campingbewoners die verhuizen naar een andere legale woonst.

Deze folder zal in de eerste plaats op alle campings en weekendverblijfparken met permanente bewoning worden verspreid. Daarnaast zullen er in de betrokken gemeenten ook een aantal exemplaren op de bevolkings- en/of huisvestingsdienst liggen.

Op de rugzijde van de folder wordt per gemeente één contactpersoon vermeld. (= gemeentelijk ambtenaar, verantwoordelijk voor de campingproblematiek) Deze contactpersoon wordt het aanspreekpunt voor de plaatselijke bewoners. Daarnaast is het echter ook van belang dat in elke gemeente ook de verantwoordelijken van de dienst bevolking, de dienst huisvesting, de dienst ruimtelijke ordening, de sociale dienst van het OCMW en de politie met betrekking tot de toepassing en interpretatie van de wetgeving op één lijn zitten.

MEER INFORMATIE : PROVINCIEHUIS BOEVERBOS - DIENST WELZIJN MARIE VANDE PUTTE : 050/40.33.12

Deel: ' Vlaamse brochure Permanent wonen op een camping? '
Lees ook