Ministerie van Middenstand en Landbouw België

12/10/1999

PERSBERICHT

BROCHURE : RUNDVLEESPRODUCTIE, RESULTATEN PROJECTBEDRIJVEN VLAANDEREN
- DEEL 2

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw - Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie deelt mede dat een nieuwe brochure in de reeks "Rundvleesproductie, resultaten projectbedrijven Vlaanderen" beschikbaar is.

In een eerste brochure zijn de technische kenmerken belicht van de kalveren in de periode van hun geboorte tot de leeftijd van 4 maanden.

Deze nieuwe brochure behandelt een aantal kenmerken van de kalveren gemeten of beoordeeld op de leeftijd van ongeveer 12 maand. Het betreft de volgende kenmerken : borstomtrek, romplengte, schofthoogte, gewicht, waarde, uiterlijke bouw, voedingsniveau, afwijkingen, sterfte. De gemiddelde score van deze kenmerken is berekend in functie van het bedrijf, de stier, het geslacht, het kalfnummer van de moeder, het type van uitbating, het al dan niet zuigen van de kalveren, het voedingsniveau, de uiterlijke bouw. Tenslotte is de evolutie van een aantal kenmerken nagegaan.

Deze brochure is gratis te verkrijgen bij :

* Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie
Simon Bolivarlaan 30 - 20ste verdieping
1000 BRUSSEL

* per fax : 02/208.47.51

* of via de rubriek "Publicaties" van onze website.


Deel: ' Vlaamse brochure Rundvleesproductie projectbedrijven '
Lees ook