Ministerie van Middenstand en Landbouw België

09/09/1999

PERSBERICHT

BROCHURE : SCHAPENHOUDERIJ, VAKKUNDIG 2 -VOEDING

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw - Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie deelt mede dat een nieuwe brochure in de reeks over de schapenhouderij beschikbaar is.

In een eerste brochure is naast statistische informatie en een beknopte beschrijving van verschillende reglementeringen vooral aandacht besteed aan aspecten van selectie van schapen en aan fokprogramma's die onder toezicht van DG 5 van het Ministerie van Middenstand en Landbouw worden uitgevoerd.

Deze nieuwe brochure behandelt diverse aspecten van de voeding van schapen zoals het effect van de voeding op vruchtbaarheid en op sterfte en groei, de voedernormen voor onderhoud en productie, de samenstelling en de karakteristieken van de meest voorkomende voedermiddelen.
Vervolgens worden een aantal voorbeelden van rantsoenberekeningen gegeven. Tenslotte, omdat voeding een belangrijk aspect is in de biologische schapenhouderij, worden ook de belangrijkste regels, van toepassing voor de productie, uit het nieuw lastenboek besproken.

Deze brochure is gratis te verkrijgen bij :

* Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie
Simon Bolivarlaan 30 - 20ste verdieping
1000 BRUSSEL

* per fax : 02/208.47.51

* of via de rubriek "Publicaties" van onze website.


Deel: ' Vlaamse brochure schapenhouderij vakkundig 2 -voeding '
Lees ook