Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Belgie

Wegwijs in ... de deeltijdse arbeid

Persmededeling

De afgelopen jaren werden verscheidene maatregelen genomen om de deeltijdse arbeid verder te bevorderen.

Om iedereen de mogelijkheid te geven hierin zijn weg te vinden heeft het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een volledig bijgewerkte versie gepubliceerd van de brochure "Wegwijs in ... de deeltijdse arbeid". De brochure werd meteen ook in een eigentijds kleedje gestoken. Ze behandelt op een gedetailleerde wijze de reglementering inzake de deeltijdse arbeid in de privé-sector en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid, in het bijzonder wat betreft de werkloosheidsverzekering. Ook de aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering komt aan bod. De brochure wordt afgesloten met een lijst met nuttige adressen. Ze is bestemd voor alle werknemers die belang stellen in deze materie, voor hun afgevaardigden en voor hun werknemers.

De brochure van 48 bladzijden is gratis verkrijgbaar bij de Dienst publicaties van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid,

Belliardstraat 51 te 1040 Brussel.

Tel. : (02)233 42 11

fax : (02)233 42 36 en

e-mail : publi@meta.fgov.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse brochure Wegwijs in de deeltijdse arbeid '
Lees ook