PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

8 SEPTEMBER 1999

Campagne 'Durf innoveren' op volle toeren

Durf Innoveren, de campagne die op initiatief van de Vlaamse Regering werd opgezet om innovatief denken in al de geledingen van de Vlaamse samenleving te stimuleren, draait op volle toeren. Ook in de komende weken staan verschillende acties op stapel.

SYMPOSIUM OVER CULTUUR EN INNOVATIE

Op 20 september 1999 vindt in de VUB een symposium plaats rond innovatie in de culturele sector. Het evenement kreeg de naam "Overleven kunst en cultuur de 21ste eeuw?". 23 vooraanstaande sprekers - kunstenaars, critici, technologen en cultuurmanagers - geven hun visie op de technologische ontwikkeling in het culturele domein. Hoe conservatief of innovatief is de culturele sector in Vlaanderen? De gesprekken gaan over drie thema's: "Wie is bang van nieuwe technologie?" over de nieuwe technologische ontwikkelingen, "Op zoek naar een groter publiek" over cultuur en marketing en "Cultuur en management: water en vuur?" over management in de culturele sector. Prof. Luc Soete (Merit-Universiteit Maastricht) zal het symposium inleiden. Prof. Guido De Brabander (UFSIA) formuleert voor elke themadiscussie een aantal stellingen, waarna een panel van collega- specialisten van gedachten wisselt. Johan Thielemans heeft als moderator de gespreksteugels in handen. Om in te schrijven moet 3.025 frank op rekeningnummer 320- 0135620-84 gestort worden op naam van IMS - Durf Innoveren, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Studenten die een studentenkaart kunnen voorleggen, betalen 1.425 fr.

TWEE NIEUWE DURFKRANTEN

Dit jaar verschijnen nog twee edities van de Durfkrant. Het septembernummer is volledig gewijd aan cultuur en innovatie, het brengt verslag van verrassende initiatieven uit alle geledingen van de culturele sector. De laatste Durfkrant van deze eeuw, een algemeen nummer, rolt in december van de persen. De Durfkranten kunnen op heel wat belangstelling rekenen. Zij verschijnen als bijlage in De Financieel-Economische Tijd, De Standaard en De Morgen en worden bovendien in 50.000 exemplaren apart verspreid, o.m. via de instellingen van de Vlaamse overheid. 6.100 abonnees die reageerden op advertenties of op vroegere publicaties, vinden regelmatig een nieuwe Durfkrant in de brievenbus.

INNOVATIE OP SCHOOL: EEN WEDSTRIJD

In oktober en november houdt de Durfkrant een schoolwedstrijd voor jonge sterreporters (uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs). Hun opdracht: maak je eigen lokale Durfkrant. Het schoolproject koppelt journalistieke vaardigheden en creativiteit aan een innovatieve kijk op Vlaanderen. De pennenvruchten zullen in de loop van december door middel van krantenadvertenties wereldkundig gemaakt worden, zodat het grote publiek kan kennismaken met het jonge Vlaamse reporterstalent.

RECENTE UITGAVEN UITSTEKEND ONTHAALD

Ook "Het Innovatiezakboekje - 100 vragen over innoveren" dat onlangs verscheen, kan op heel wat belangstelling rekenen. Bedrijven en instellingen hebben veel waardering voor het initiatief. Wie het pocketboekje - een handig werkinstrument boordevol nuttige informatie en doorverwijzingen - nog niet bezit, kan een gratis exemplaar aanvragen bij Monika Sormann (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Technologie en Innovatie) via faxnummer (02)553 59 81 of via het e-mail adres Monika.Sormann@wim.vlaanderen.be. Via dezelfde weg is ook de pas verschenen brochure "Zorgen voor verstrekkende vernieuwingen in de sector verzorging en welzijn" verkrijgbaar. Deze kleurrijke uitgave van Durf Innoveren laat een reeks opvallende initiatieven aan bod komen en geeft een frisse, vernieuwende kijk op de Vlaamse welzijnssector.

Voor meer informatie : Dirk Depover, BBC Communication tel. (03) 451 00 00 fax (03) 458 45 05 e-mail: depover@bbc.be

Deel: ' Vlaamse campagne 'Durf innoveren' op volle toeren '
Lees ook