Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 031 van 18 februari 2000

De Staf van de Landmacht deelt mee:

Op 23 februari brengen de Commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat samen met Minister van Landsverdediging Flahaut een bezoek aan de Landmacht. Dit bezoek gaat door bij de 1ste Gemechaniseerde Brigade in Leopoldsburg.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse commmissie en minster Landsverdediging bij landmacht '
Lees ook