VKD017 4 EMC 0295 N 030

PERSMEDEDELING/VLAREG/CLT/

VLAREG Anciaux:

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

DATUM Woensdag 23 februari 2000

Vlaamse Cultuurprijs voor Aechitectuur 1999

Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, heeft op voorstel van de jury de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur 1999 toegekend aan architect Christian Kieckens.

Deze prijs wordt toegekend aan een architect die zich gedurende de voorbije jaren op een bijzondere manier heeft gemanifesteerd op het vlak van architectuur in Vlaanderen. De prijs wordt om de twee jaar toegekend, alternerend met de Vlaamse Cultuurprijs voor Vormgeving. De prijs bedraagt 500.000fr.
Vorige laureaten waren Luc Deleu (1995); Robbrecht/Daem en Van Hee (1997).

'Christian Kieckens (¢1951) is ongetwijfeld een van de meest veelzijdige architecten in Vlaanderen. Het spectrum dat hij bespeelt is zeer breed en reikt van meubelontwerpen tot grote stedenbouwkundige concepten. Zonder de gebruiksfunctie te negeren weet hij door het introduceren van diverse thema's zijn ontwerpen een grote gelaagdheid te geven. Hij weet een helderheid te combineren met een veelheid aan betekenissen. Voor Kieckens is het omgaan met architectuur een attitude.'

De jury voor de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur 1999 bestond uit: Marc Dubois (voorzitter), Kristiaan Borret, Jo Lefebuere, Katrien Vandemarliere en Marie- Jos'e Van Hee.

info : Petra Boeckx persdienst van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 27
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur 1999 voor Kieckens '
Lees ook