Provincie West-Vlaanderen

Agenda

Cursus Hoffelijkheid, Protocol en Etiquette 23, 28 maart & 4 april 2000
cursus

Hoffelijkheid, protocol, etiquette zijn drie begrippen die eerder oubollig klinken, maar een organisatie staat of valt nog steeds met de manier waarop bezoekers onthaald worden. Een aantal vuistregels dragen bij tot het goede verloop van feesten, plechtigheden en manifestaties.

Niettegenstaande velen zeggen er geen belang aan te hechten, leert de ervaring dat genodigden graag de plaats krijgen toebedeeld die hen protocollair gezien toekomt. Bezoekers willen op een vriendelijke en correcte manier worden ontvangen en rekenen op een zekere discretie. In het verleden is meermaals gebleken dat een gebrek aan kennis van een aantal voorschriften terzake dikwijls leidt tot wrevel en ongenoegen bij genodigden en bezoekers.

Om hieraan te verhelpen organiseert de School voor Bestuursrecht in nauwe samenwerking met het provinciebestuur van West-Vlaanderen een drietal infosessies rond Hoffelijkheid, Protocol en Etiquette. Zowel openbare besturen als bedrijfsleiders voelen hieromtrent soms een leemte aan.

Mevrouw Gisèle Keersebilck zal vanuit haar ervaring als protocolverantwoordelijke bij het provinciebestuur, een handleiding rond protocol en onthaal samenstellen . Deze is bedoeld is als naslagwerk voor al wie bezig is met onthaal van bezoekers en met het organiseren van plechtigheden en manifestaties.

Deze cursusreeks bestaat uit drie infosessies die voorzien zijn op :
* donderdagnamiddag 23 maart 2000 in provinciehuis Boeverbos te Brugge
* dinsdagnamiddag 28 maart 2000 in het PEC te Roeselare
* dinsdagnamiddag 4 april 2000 in het PTI te Kortrijk

De cursusreeks staat open voor iedereen die hoffelijkheid, protocol en etiquette in zijn beroepsleven belangrijk vindt. Dit zowel binnen openbare besturen als binnen het bedrijfsleven.

De deelnameprijs bedraagt 1.500 Bef (syllabus inbegrepen). Inschrijvingen en inlichtingen kunnen bekomen worden bij : School voor Bestuursrecht
Provinciehuis Boeverbos - Filiaal
Koning Leopold III-laan 31
8200 Brugge
Tel : 050/40.34.51 - Fax : 050/40.31.01
provincie West-Vlaanderen

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse Cursus Hoffelijkheid, Protocol en Etiquette '
Lees ook