PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(20 juni 2000)

Patientenrechten: tijd voor actie

Senator Patrick Vankrunkelsven pleit voor een wet over patientenrechten. De CVP is blij met deze steun, want CVP-volksvertegenwoordiger Hubert Brouns ijvert daar al enkele jaren voor. Een globale wet inzake patientenrechten biedt een uitstekend kader voor de verdere uitwerking van regels, zowel inzake specifieke situaties zoals bijvoorbeeld medisch begeleide bevruchting en medische experimenten, als over specifieke categorieen van patienten zoals minderjarigen, geesteszieken, gevangenen en ongeneeslijk zieken.

Tijdens de vorige legislatuur verliep de redactie van het wetsontwerp patientenrechten van toenmalig minister van Volksgezondheid Marcel Colla zo moeizaam dat het uiteindelijk pas in april 1999 aan de Kamer kon worden voorgelegd. Met het oog op de ontbinding van de Kamer begin mei werd het toen raadzamer geacht het debat omtrent een regeling inzake patientenrechten naar de volgende regeringsperiode te verschuiven. Een jammere zaak, vooral omdat het debat in de Kamer al veel eerder had kunnen plaatsvinden.

Het voorbereidende werk was immers achter de rug: reeds in oktober 1997 legde Hubert Brouns het wetsvoorstel betreffende 'het medisch zorgcontract en de rechten van de patient' en een tweede voorstel 'tot inrichting van een klachtenprocedure' neer. In beide wetsvoorstellen krijgt de patient een centrale plaats. Een aantal bepalingen kunnen zelfs een 'kapstok' vormen voor een meer uitgebreide regelgeving inzake levensbeeindiging.

Het ziet er helaas naar uit dat we nog langer moeten wachten op een globale regeling voor patientenrechten. Hoewel minister Aelvoet eerder beloofd had haar wetsontwerp tegen eind juni 2000 aan het parlement voor te leggen, lijkt het er nu op dat ze minstens een jaar extra zal nodig hebben. Daarom bied de CVP de huidige coalitie aan, de wetsvoorstellen van Hubert Brouns als uitvalsbasis te nemen voor een regeling omtrent de rechten en de waardigheid van alle patienten, inclusief de ongeneeslijk zieken. Of geldt ook hier de stelling van minister Aelvoet, dat het niet de gewoonte is met de oppositie te overleggen?

Stefaan De Clerck
Voorzitter van de CVP

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
02/238.38.76
lvanmaercke@cvp.be
www.cvp.be

Deel: ' Vlaamse CVP over patientenrechten tijd voor actie '
Lees ook