19-06-1999

De Dirk Bontinckprijs voor Moderne Bouwkunde uitgereikt

Persbericht

Op zaterdag 19 juni werd voor de vierde keer de Prijs voor Moderne Bouwkunde Dirk Bontinck uitgereikt. De proclamatie van de resultaten die de kandidaten behaalden, had plaats in de historische Romaanse kelder van het Gentse hotel Sofitel. Na een interne selectie vaardigden de Koninklijke Technische Athenea van Gent, Halle en Turnhout elk een kandidaat naar Gent af: Anke Stevens (KTA De Merodelei Turnhout), Dirk De Meyer (KTA De Lindenlei Gent) en Kevin Houben (KTA Pro Technica Halle). Het was Kevin Houben van het KTA Halle die winnaar werd en de cheque van 100 000 frank op zak mocht steken.

Deze som dient de laureaat te spenderen aan zaken die met zijn opleiding Bouw te maken hebben: een computer, vakliteratuur, een studiereis, inschrijvings- of cursusgeld voor een studie hoger onderwijs, enz.

Dirk Bontinck is een Gentse architect die stimulerend wil optreden ten aanzien van de opleidingen Bouwkunde en Bouwkundig Tekenen die in het gemeenschapsonderwijs worden georganiseerd. Het ligt in zijn bedoeling het onderricht in de vermelde bouwkundige studierichtingen op een kwalitatief zeer hoog peil te brengen en tegelijk meer jongeren ertoe te overhalen een studie Bouw aan te vatten. Het zijn onder meer deze jonge mensen die de bouwkunde en de wooncultuur van de 21ste eeuw mede gestalte zullen geven.

Op dit ogenblik zijn er in het hele Vlaamse gemeenschapsonderwijs slechts vier technische scholen die een derde graad Bouwkunde of Bouwkundig Tekenen organiseren. De Koninklijke Technische Athenea van Turnhout en Halle hebben de studierichting Bouwkundig Tekenen in hun aanbod; het Gentse KTA-Lindenlei en de Victor Hortaschool van het KA Schaarbeek-Evere organiseren Bouwkunde.

Momenteel verkeert de bouwwereld in een periode van hoogconjunctuur. De vraag naar afgestudeerden in de bouw overtreft dan ook vele malen het aanbod. Zodra hun studies beëindigd zijn, kunnen ze dan ook meteen aan de slag.

De voorbije drie edities van de Dirk Bontinckprijs hebben aangetoond dat de kandidaten die door de betrokken gemeenschapsscholen werden voorgedragen, jaar na jaar en stuk voor stuk goed werk presenteerden. Hun opdracht bestond uit een realistische bouwkundige studie van een woning in opbouw, al of niet aangevuld met een wegenontwerp en een betonstudie. De jongelui wisten telkens hun werkstuk met veel brio ten overstaan van een deskundige jury te verdedigen.

Tot dusver creëerde de wedstrijd een gezonde geest van concurrentie onder de deelnemende scholen. Het resultaat hiervan is duidelijk een kwalitatief beter onderricht.


Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar webmaster@argo.be Laatste wijziging: 06-10-1999


Deel: ' Vlaamse Dirk Bontinckprijs Moderne Bouwkunde uitgereikt '
Lees ook