Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

educatieve koffer rond verdraagzaamheid en pesten Brugge, 21/12/1999
Uit onderzoek blijkt dat één op vier leerlingen in het basisonderwijs het slachtoffer is van pesterijen. Vooral kinderen tussen negen en veertien jaar pesten er duchtig op los. Verder blijkt dat 40% van de slachtoffers nooit hulp krijgt.

Jeugdbewegingen en scholen hebben nood aan materiaal om de eerste stap in een pestactieplan uit te voeren. Aan pestgedrag is iets te doen zeker als volwassenen initiatief nemen om het open te breken, om het bespreekbaar te maken in de rustige sfeer van een jeugdlokaal of klas.

In eerste instantie besliste de Bestendige Deputatie vorig jaar om een video te laten aanmaken met getuigenissen over de vervolging tijdens de tweede wereldoorlog, verteld door overlevenden. Bij de verdere bespreking bleek de nood om dit thema open te trekken naar verdraagzaamheid en integratie.
De doelstelling van dit project is een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming in verband met discriminatie en racisme bij jongeren tussen tien en veertien jaar.

De concrete uitwerking bestaat uit het aanbieden aan jeugdbegeleiders en onderwijzers van een koffer met materiaal om bovenstaande thematiek gedurende een tweetal weken in de jeugdbeweging of de klas aan te pakken. Deze koffer is uitermate geschikt voor een projectweek in de derde graad van het basisonderwijs.

De koffers worden uitgeleend vanaf februari 2000, op 5 plaatsen in de provincie: de stedelijke jeugddiensten van Waregem, Ieper, Torhout en Middelkereke en de provinciale jeugddienst. In iedere koffer is genoeg audio-visueel materiaal aanwezig om gedurende 4 keer 2 uur te werken met een groep van 20 tien tot dertienjarigen. Voor begeleiders is er een didactische brochure met verwerkingssuggesties.

RESERVATIES EN VERDERE INLICHTINGEN
BIJ DE PROVINCIALE JEUGDDIENST:
Kning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
tel: 050/ 40 33 44 OF 40 32 95

Ondertussen wordt er door het provinciebestuur ook een video en een DVD aangemaakt met de ervaringen van Thobias Shiff, een overlevende uit de concentratiekampen, omtrent de vervolgingen en de leefomstandigheden tijdens de tweede wereldoorlog. Deze producten zullen geschikt zijn voor 15 - 18-jarigen in het secundair onderwijs en het jeugdwerk.

En dan is er nog de pestpop "Juul", een pop met handboek, die het tragische leven verhaalt van een kind dat gepest wordt. Ook die kan uitgeleend worden en is meer bestemd voor 7 tot 9-jarigen.

Deel: ' Vlaamse educatieve koffer rond verdraagzaamheid en pesten '
Lees ook