Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

Exportbevordering voor Kempense bedrijven

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering beslist een bedrag van 14,5 miljoen fr. toe te kennen voor de cofinanciering van het EFRO-project "Export Kempen" van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. De cofinanciering loopt over een periode van drie jaar en betreft de derde verlenging van het project dat loopt sinds 1989. De EFRO-steun voor de periode 1997-1999 bedraagt 16,5 miljoen. Daarnaast is er een inbreng van de provincie Antwerpen ten belope van 2 miljoen en van de privé-sector voor 14 miljoen.

Het project Export Kempen werd gestart vanuit de vast- stelling dat er een onevenwicht bestond tussen de export- gerichtheid van de KMO's in het arrondissement Turnhout in vergelijking met de gemiddelde exportgerichtheid in de provincie Antwerpen en Vlaanderen, in het nadeel van de Kempense KMO's.

Export Kempen wil de verbetering van de internationale marktpositie van de Kempense KMO's bereiken door de exportnoden van de Kempense bedrijven optimaal in te vul- len en door de exportattitude en -kennis van deze bedrij- ven uit te bouwen door de organisatie van een praktische opleiding met individuele begeleiding.

Export Kempen beschikt over ongeveer 1.725 profielen van bedrijven met exportpotentieel in de regio. Voor deze bedrijven heeft Export Kempen verschillende formules van individuele begeleiding (bijv. Adviespas, Export Coach- ing, enz.).

De resultaten van het project zijn gunstig. De export- gerichtheid in procent van de omzet is in het arrondisse- ment Turnhout gestegen van 31,1 % in 1993 tot 41,2 % in 1996. Dit ligt iets hoger dan het percentage voor België (39,3 %), maar lager dan dat van Vlaanderen (43,9 %) en beduidend onder de exportgerichtheid van het arrondisse- ment Antwerpen (58 %). De exportgerichtheid in het arrondissement Turnhout evolueert de laatste jaren duide- lijk in stijgende lijn en maakt een inhaalbeweging. De gemiddelde jaarlijkse nominale groei van 1990 tot 1995 in het arrondissement Turnhout bedraagt 6,8 % en van 1995 tot 1996 zelfs 7,8 %. Dit ligt ver boven dat van het arrondissement Antwerpen met respectievelijk 4,2 % en 6,0 %. Uit deze cijfers blijkt dat het project "Export Kem- pen" een positieve werking heeft.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse exportbevordering voor Kempense bedrijven '
Lees ook