PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BRIGITTE GROUWELS

VLAAMS MINISTER VAN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

GELIJKEKANSENBELEID

maandag 7 juni 1999

Brigitte Grouwels klaagt ondemocratische houding van Sint-Joost-ten-Node aan.

Vlaams minister Brigitte Grouwels betreurt de onaanvaardbare partijdigheid van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost-ten-Node i.v.m. het ter beschikking stellen van commerciële aanplakruimten n.a.v. de verkiezingen.

Door het college werden extra commerciële borden gehuurd (1) die selectief ter beschikking gesteld worden van welbepaalde lijsten (2), met uitsluiting van ond er meer de CVP.

Reeds eind mei werd dit door minister Grouwels op een vriendelijke, zelfs speel se wijze, schriftelijk gemeld aan de waarnemend burgemeester. Dit bleef echter tot op heden zonder antwoord en zeker zonder resultaat.

Minister Grouwels vraagt het college om een einde te maken aan deze ondemocratische discriminatie. Men bevordert de democratie niet door haar te verkrachten.

De bevoegde voogdijminister wordt op de hoogte gebracht van deze feiten.

(1) Dit naast de door de gemeente ter beschikking gestelde borden, waar aanpla kking door de gemeentediensten correct blijkt te verlopen. Hopelijk blijft dit duren.

(2) De toekenning zou gebeuren op basis van het al dan niet zetelen in de gemee nteraad. Op die manier worden uiteraard alle nieuwe lijsten uitgesloten en gediscrimineerd. Ide m voor lijsten die niet opkwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Het gaat heden uiteraard niet om gemeenteraadsverkiezingen, alhoewel het rocamb oleske van de collegebeslissing dit zou kunnen laten uitschijnen. Daarenboven zetelen PS, SP, PSC e.a. niet in de gemeenteraad aangezien ze niet als dusdanig opkwamen in 1994; toch mogen ze aff icheren. Idem voor de lijst SPAGA, die pas recent werd samengesteld, en voor de federatie FDF
-PRL.

Info : Nicolaas Vlaeminck, Verantwoordelijke

Pers en Communicatie van Minister

Grouwels - tel. (02) 227 27 81
e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse gemeente weigert aanplakruimte voor verkiezingen '
Lees ook