Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R

Brussel, 27 februari 2003

Genocidewet: woord houden!


Na de liberale afwijzing van het stemrecht voor allochtonen komt nu ook de genocidewet in ademnood. Er is nochtans een politiek akkoord tussen de meerderheidspartijen!

De twee wetsvoorstellen ivm de interpretatie en de wijziging van de wet op de universaliteit van de genocidewet werden in de senaat gestemd. In de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zou, na het puike werk in de senaat, de bespreking vlot dienen te verlopen.

Gezien de vertragingsmanoeuvers van de liberale parlementsleden (VLD - MR) lijken de voorstellen het risico te lopen naar de volgende legislatuur doorgesluisd te worden.

Is AGALEV een der laatste meerderheidspartijen die de aangegane engagementen blijft nakomen??

Nadat de liberalen reeds hun veto hadden gesteld tegen het toekennen van het stemrecht aan migranten, nadat ze hadden gestemd tegen het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, op het moment dat ze een wetsvoorstel blokkeren dat een betere wetgeving op het wapenbezit voorziet, stellen de liberalen zich opnieuw lijnrecht op tegen hun humanistische stellingnamen.

AGALEV betreurt deze situatie en engageert er zich toe om in dit dossier op haar standpunt te blijven. AGALEV roept de liberalen op om hun gegeven woord en akkoord trouw te blijven.

Joos Wauters, Fractievoorzitter 0478 21 62 83
Fauzaya Talhaoui, Kamerlid
Leen Laenens, Kamerlid

---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02-549 84 18 Fax 02-549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Deel: ' Vlaamse Genocidewet in ademnood '
Lees ook