Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 13 oktober 2001

Groenen willen opschorting bombardementen


Sinds zondagavond wordt er nu gebombardeerd in Afghanistan. De criteria die werden opgegeven voor deze acties (beperkt, doelgericht, enkel militaire doelen) komen steeds meer in het gedrang. We verwijzen naar twee elementen. Ten eerste is er vandaag - volgens Amerikaanse bronnen - een bom die bedoeld was voor de luchthaven van Kaboel terechtgekomen in een woonwijk. Ten tweede waren er gisteren berichten dat bij aanvallen op troepen van de Taliban clusterbommen zouden zijn gebruikt.

Het is duidelijk dat men op deze manier niet verder kan gaan. De steun voor de internationale coalitie tegen het terrorisme komt steeds meer onder druk. Ook de Afghaanse bevolking zal steeds minder geloven dat deze actie enkel tegen terroristen is gericht. Daarom is het nodig dat er een einde komt aan deze bombardementen. Een snelle opschorting van de bombardementen lijkt ons minstens nodig. Op die manier kan er op een geloofwaardige en efficiënte manier werk gemaakt worden van humanitaire hulp voor de getroffen Afghaanse bevolking. Die vraag werd gisteren ook gesteld door Mary Robinson, en ondersteund door minister Flahaut.

Agalev herhaalt haar vraag van gisteren dat de Belgische regering spoedig een evaluatie maakt van de militaire campagne tot nu toe, om te bekijken of die nog wel verloopt binnen de marges die in de regering bepaald waren. Tegelijk vragen we dringend nieuwe initiatieven om het diplomatieke proces in het Midden-Oosten weer op gang te trekken.

Jef Tavernier, fractieleider Kamer
Jos Geysels, politiek secretaris

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Vlaamse Groenen willen opschorting bombardementen '
Lees ook