Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Datum: 25 juni 2002

Fax/E-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties

Betreft: Hallo CLB-lijn terug actief tijdens de zomervakantie 2002

Zoals reeds enkele jaren gebeurt, verzorgen de CLB-centra van het gemeenschapsonderwijs en de Permanente Ondersteuningscel van de CLB-centra een telefonische permanentielijn tijdens de sluitingsperiode van de CLB-centra.

Van 15 juli tot en met 14 augustus is de Hallo CLB-lijn te bereiken op het nummer (02)219 78 71, e-mailen kan ook op poc@rago.be. Elke werkdag tussen 9 tot 17 uur wordt de Hallo CLB-lijn bemand door minstens twee deskundige medewerkers.

De telefoonlijn richt zich vooral naar jongeren en ouders met een dringende vraag over studies en opleidingen. Zij kunnen zich informeren over schoolse en buitenschoolse vormingsmogelijkheden in Vlaanderen en Europa. Ook kan het brede publiek er terecht met vragen over de wettelijke bepalingen wat overgangen binnen het secundair onderwijs betreft, over de procedures bij betwisting van de uitspraak van de klassenraad, informatie over studietoelagen, examencommissie... De Hallo-CLB lijn geeft ook informatie aan volwassenen die zich willen herscholen of bijscholen.

De Hallo CLB-lijn geeft enkel informatie, omdat een procesmatige begeleiding per telefoon onmogelijk is. Zijn de problemen complexer dan worden de bellers doorverwezen naar een CLB-centrum in hun buurt, of indien nodig naar andere hulpdiensten.

De Hallo CLB-lijn maakt deel uit van het project Uniforme informateek van de CLB-centra van het gemeenschapsonderwijs onder de coördinatie van het Vormingscentrum. In deze informateken (minstens één per centrum) kunnen leerlingen tijdens de openingstijden van de CLB-centra ook tijdens het schooljaar terecht voor informatie over studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Zij zoeken er zelfstandig of onder begeleiding naar de meest geschikte studierichting of beroepsloopbaan.

Inlichtingen over het dichtstbijzijnde CLB-centrum van het Gemeenschapsonderwijs kan men vinden via de website op www.rago.be/ond/adrclb.html. Meer inlichtingen over het POC kan u vinden op hun vernieuwde website: www.rago.be/poc

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.

Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E.Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. (02)790 93 06 - fax (02)790 95 06 - gsm: (0477)23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.beDeel: ' Vlaamse Hallo CLB-lijn terug actief in zomervakantie 2002 '
Lees ook