PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 16 NOVEMBER 1999

Handelsbeurzen en expositieruimten : legionella voorkomen

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke VOGELS en Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering in een bijzondere vergadering tijdelijke maatregelen goedgekeurd ter voorkoming van Legionellabesmetting op handelsbeurzen en in expositieruimten.

In expositieruimten en op handelsbeurzen is het tentoonstellen en gebruiken van systemen die water in aërosolvorm (d.w.z. een uiterst fijne nevel van vloeibare deeltjes in de omgeving) brengen, verboden. Dit geldt eveneens voor gelijkaardige systemen die worden opgesteld met andere commerciële bedoelingen. Onder expositieruimten worden overdekte plaatsen verstaan waar tijdelijk toestellen, apparaten of installaties tentoongesteld worden.

De burgemeesters van de Vlaamse gemeenten worden belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking op 18 november. De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport zijn belast met de uitvoering ervan.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse handelsbeurzen legionella voorkomen '
Lees ook