PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER THEO KELCHTERMANS

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

4 juni 1999

Verwerking verontreinigde afval

Naar aanleiding van de dioxine-crisis in de pluimvee-, varkens- en rundersector heeft de federale overheid een aantal draconische maatregelen getroffen. Zo werden en worden heel wat producten uit de distributie gehaald en gestockeerd; als zij op een of andere manier te maken hebben met het besmette veevoeder, zullen zij vernietigd worden.
Deze vernietiging valt binnen de bevoegdheid van de gewestelijke overheid. Om een en ander efficiënt en correct te laten verlopen heeft Vlaams minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans een aantal concrete maatregelen uitgewerkt.

a) Indeling

Alle dierlijke producten (met inbegrip van eieren), die niet voor consumptie geschikt worden geacht, worden beschouwd als dierlijke afval van het type hoog- risicomateriaal, of het nu gaat om producten bij particulieren of bij bedrijven.
Alle nevenproducten, die niet voor consumptie worden vrijgegeven, zoals mayonaise, gebak, e.d., worden als niet -gevaarlijke afvalstoffen beschouwd. Gaat het om hoeveelheden in particuliere huishoudens worden die gerangschikt onder `"huishoudelijke afvalstoffen", als het om hoeveelheden bij bv. KMO's of bedrijven gaat, is het "niet gevaarlijk bedrijfsafval".

b) Inzameling en ophaling

De ophaling van dierlijke afval is wettelijk geregeld en moet bij particulieren gratis gebeuren. Het is echter niet realistisch, noch voor de particulieren, noch voor de ophaler, om al het dierlijke afval dat er nu is, huis- aan-huis op te halen. Daarom is aan de gemeenten en intercommunales gevraagd om op alle containerparken een mogelijkheid te voorzien om de dierlijke afval, afkomstig van particulieren, op te vangen. De ophaler (de NV Rendac) zal dagelijks deze afval komen ophalen.

Voor het ophalen van dierlijk afval bij bedrijven is de NV Rendac uit Denderleeuw erkend en staat zij dan ook in voor de ophaling.

De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt via de gemeentelijke ophaalrondes (via de vuilniszak dus).

De inzameling van de bedrijfsafvalstoffen gebeurt via het normale, gekende ophaalsysteem.

c) Verwerking

Alle dierlijke afval wordt verwerkt door Rendac in Denderleeuw. Bij dit procédé wordt eigenlijk het water uit het afval verwijderd (ongeveer 70%); dit water wordt gezuiverd en conform de milieuvergunning geloosd. Omdat in het zuiveringsslib misschien verhoogde concentraties van dioxines en/of PCB's kunnen voorkomen, wordt als bewarende maatregel dit slib gestockeerd en zal uit de analyseresultaten voor de Milieu-inspectie worden bepaald op welke manier dit dan als zuiveringsslib moet worden verwerkt.
De residu's na de verwerking van het dierlijke afval (ongeveer 30%), waarin mogelijk vooral de verhoogde concentraties van dioxines en PCB's voorkomen, zullen afgevoerd worden naar het gespecialiseerde bedrijf Indaver.

De verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen gebeurt in de daarvoor vergunde installaties.

d) Crisiscel

Milieuminister Kelchtermans heeft een crisiscel opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van OVAM, de Milieu-inspectie, Milieuvergunningen en de Mestbank. Zij zal de problematiek op de voet volgen en de coördinatie van aanpak verzekeren.
Vanaf vandaag is telefonische permanentie voorzien gedurende de weekdagen en zaterdag van 9 tot 17 u. voor particulieren en bedrijven, die vragen hebben over hoe en waar ze met hun afval terechtkunnen. Het OVAM-nummer (voor al wat met afval te maken heeft), is 015/284.222, het nummer van de Mestbank (voor al wat met de mestproblematiek te maken heeft), is 02/543.69.60. (kan u deze nummers vermelden in uw berichtgeving?)

Minister Kelchtermans hoopt dat met deze gecoördineerde aanpak in Vlaanderen de nu ontstane afvalberg snel en veilig verwerkt kan worden.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse maatregelen verwerking verontreinigd afval '
Lees ook