PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER VERA DUA

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

2 maart 2000

Minister Dua wil ISVAG-ovenlijn 2 stilleggen

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft in samenspraak met de afdeling van milieu-inspectie aan de directie van de verbrandingsoven ISVAG gevraagd om voor middernacht de tweede ovenlijn tijdelijk stil te leggen. Vanavond maakte de directie van ISVAG de eerste meetresultaten van deze ovenlijn bekend. Hieruit blijkt dat de dioxine-norm van 0,1 nanogram beduidend overschreden wordt.

ISVAG herstartte de tweede ovenlijn begin februari. Aan de opstart werd eenzelfde meetcampagne opgelegd als bij de eerste ovenlijn in november 1999. Dit houdt in dat er gedurende drie maanden een intensieve wekelijkse meetcampagne uitgevoerd wordt. Uit de meetresultaten van 18, 19, 21 en 22 februari blijkt dat de tweede ovenlijn telkens de norm overschrijdt. Er werden respectievelijk waarden gemeten van 0,39 nanogram, 0,27 nanogram, 0,31 nanogram en 0,29 nanogram.
Op basis van deze gegevens heeft de milieu-inspectie aan ISVAG verzocht om in toepassing van de Vlarem- reglementering de ovenlijn tijdelijk stil te laten leggen.
In dit kader vindt de minister de verklaringen van de ISVAG-directie als zouden de resultaten "bevredigend" zijn eerder ongelukkig.
Bovendien stelt ISVAG dat de meetresultaten bij de opstart van de tweede ovenlijn in dezelfde richting liggen als bij de opstart van de eerste ovenlijn. Dit strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Toen werden tijdens de eerste dagen normoverschrijdingen van 0,15 nanogram en lager gemeten.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse milieuminister wil verbrandingsoven stilleggen '
Lees ook