Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW Maandag 13 mei 2002

Minister Dua wil eenvoudiger regeling voor blauwe zak

Naar aanleiding van de algemene vergadering van FOST Plus, beklemtoont Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua de noodzaak om tegen 2004 een eenvoudigere sorteerregel te hebben voor de blauwe PMD-zak. Nu is deze regel te complex voor heel wat mensen waardoor de burgers zich terecht vragen stellen over de manier van inzamelen van dat soort afval. Eenvoud is de boodschap.

FOST Plus, de vzw opgericht door de
verpakkingsindustrie om het beheer van
verpakkingsafval in België te financieren, houdt vandaag zijn Algemene Vergadering. Langs Vlaamse kant stelt Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw dat momenteel gewerkt wordt aan een tweede bijsturing van het systeem. De erkenning van FOST Plus werd reeds aangepast waardoor gemeenten een betere vergoeding krijgen voor hun activiteiten inzake verpakkingafval en waardoor beheersystemen voor verpakkingsafval die anders zijn dan het FOST Plus- systeem ook een kans krijgen (bv. systemen waarbij hergebruik van verpakkingen centraal staat). Tegen 2004 wil ze de erkenning ook als dusdanig aanpassen dat in gemeenten waar een inzameling plaatsvindt van PMD-afval niet alleen de plastiek flessen en flacons in de zak mogen (de "P" in de definitie van "PMD", de "M" staat voor metalen verpakkingen en de "D" voor drankkartons) maar alle plastieken verpakkingen waar de betrokken gemeente een afzet voor heeft. Dit betekent concreet dat de gemeenten afspraken kunnen maken met de sorteercentra en de verwerkers van afval om die fracties apart te behandelen. Zo bestaat er nu al heel wat aandacht voor plastieken folies en worden deze nu al gerecycleerd.

Deze wijzigingen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het gesorteerd aanbieden van PMD voor de bevolking vergemakkelijkt wordt.

Minister Dua zal dit inbrengen in de besprekingen die ze momenteel voert met haar Waalse en Brusselse collega's voor de herziening van de erkenning van FOST Plus

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse minister Dua wil eenvoudiger regeling voor blauwe zak '
Lees ook