PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

6 SEPTEMBER 1999

Nederlandse inspiratie voor leefbaarheid Doel

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels, zal morgen op de Vlaamse Ministerraad voorstellen binnenkort een bezoek te brengen aan het Nederlands Pernis in het Rotterdamse havengebied zodat de Vlaamse regering zich een beeld kan vormen van de leefbaarheid van een dorp in een industrieel havengebied en de noodzakelijke levensvoorwaarden voor zo'n dorp.

Zoals vorige week te zien in het actualiteitenmagazine Ter Zake is de leefbaarheid van Pernis gebaseerd op hechte sociale verbanden en wordt zij ondersteund door structurele maatregelen zoals de maximale ondersteuning van het onderwijs, het verenigingsleven, de uitbouw van sociale huisvesting en het openbaar vervoer. De instroom van nieuwe inwoners gaat gepaard met informatie over de levensomstandigheden en de kwaliteiten van het dorp, zodat de verwachtingen van nieuwe inwoners realistisch zijn.

Nu de leefbaarheidstudie over Doel na het Deurganckdok opstart is het van groot belang dat de Vlaamse regering zicht krijgt op mogelijkheden en moeilijkheden van Doel. Een bezoek aan Pernis kan de Vlaamse regering inspiratie geven voor ondersteunende maatregelen mocht de leefbaarheidstudie uitwijzen dat Doel leefbaar is mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Nu ook vanuit Beveren om ondersteunende maatregelen wordt gevraagd m.b.t. de school in Doel lijkt het het moment voor de Vlaamse regering om een signaal te geven aan de bevolking van Doel dat het haar menens is met de afspraken gemaakt in de regeringsverklaring. Een uitstap naar Pernis laat de wil zien van de regering voor Doel alles te doen wat nodig is om een oplossing te vinden.

Deel: ' Vlaamse minister zoekt inspiratie in Rotterdams Havengebied '
Lees ook