PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

20 AUGUSTUS 1999

Reactie op bezorgdheid Toon Boone over reaffectatie

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten heeft via de pers opnieuw kennis genomen van de bezorgdheid van het VSKO m.b.t. de problematiek van de reaffectatie van boventalligen bij monde van de heer Toon Boone.

De minister benadrukt dat zij reeds op 29 juli met kanunnik De Wolf en pater Boone, tijdens één van haar eerste kennismakingsrondes, van gedachten gewisseld had over de bezwaren die de katholieke koepel heeft m.b.t. dit reaffectatieprobleem. Zij heeft toen de vertegenwoordigers van het katholieke net verzekerd dat zij de diepgang van hun standpunt volledig kon inschatten en bereid was om ten gronde naar een oplossing te zoeken, dit echter rekening houdend met reeds genomen engagementen en de decretale voorwaarden.

Eén van de mogelijke denkpistes waarin de minister zich zou kunnen inschrijven is de aanpassing van de reaffectatieprocedure. De minister wil echter de engagementen die de Vlaamse regering t.o.v. het onderwijspersoneel heeft genomen in de syndicale onderhandelingen niet zo maar op de helling plaatsen, zonder dat er met alle betrokkenen opnieuw over wordt gepraat. Overigens wil Marleen Vanderpoorten ook de optimale start van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang brengen.

De minister wil in dit dossier het volgende beklemtonen:

1. Het besluit werd door de vorige regering (CVP-SP) principieel goedgekeurd, heeft een positief advies gekregen van de Raad van State en staat nu voor definitieve goedkeuring aan de agenda van de Vlaamse regering van 31 augustus a.s;

2. In essentie werd en wordt aan de
reaffectatieprocedure, zoals die reeds jaar en dag bestaat, absoluut niet getornd;

3. Het is volgens haar evident dat een leerkracht die het pedagogisch project van een inrichtende macht (ongeacht het net) weigert te ondertekenen, niet kan worden tewerkgesteld in een school van die inrichtende macht;

4. Slechts 62 leerkrachten werden door de Vlaamse reaffectatiecommissie vorig jaar gereaffecteerd. Sinds 1996 werd slechts één bezwaarschrift behandeld op basis van levensbeschouwelijke argumenten;

5. Zij heeft het vast voornemen om in de loop van het volgende schooljaar, in samenspraak met alle betrokkenen en na grondige afweging van de belangen van het onderwijsveld, aan een aanvaardbare oplossing te werken.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse onderwijsminister over reaffectatie boventalligen '
Lees ook