Ministerie van Middenstand en Landbouw België

19/10/1999

PERSBERICHT

NIET VOEDINGSGEWASSEN OP BRAAK - OOGSTAANGIFTE 1999

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de aandacht van de producenten van "niet-voedingsgewassen" op braak op bepaalde beschikkingen die van kracht zijn voor de oogst 1999, in toepassing van de Verordening (EG) nr. 1586/97.

LEVERINGEN EN OOGSTAANGIFTE

De landbouwer-producent is verplicht aan de handelaar-medecontractant de totaal geoogste grondstof te leveren.

De producent dient ook aan het Provinciaal Bureau dat zijn dossier oppervlakteaangifte beheert, de totale hoeveelheid geoogste grondstof alsook de identiteit van de inzamelaar of van de eerste verwerker aan wie de oogst werd geleverd, te melden.

Deze aangifte moet noodzakelijkerwijze gebeuren op het formulier oogstaangifte' opgesteld door het Bestuur en dat de producenten kunnen bekomen bij de Provinciale Bureaus.

De oogstaangifte is verplicht voor alle gewassen non-food met contract (koolzaad, olievlas, enz ...). Voor de houtgewassen en de meerjarige gewassen waarvoor geen contract nodig is, moet daarentegen geen oogstaangifte worden ingediend (bijvoorbeeld Sylibum marianum).

De volledig ingevulde en ondertekende oogstaangifte moet ten laatste vrijdag 29 oktober 1999 om 17 uur toekomen op het Provinciaal Bureau (31 december 1999 wanneer het suikerbieten, aardperen of cichoreiwortels betreffen).

Indien de producent-aanvrager zijn oogstaangifte niet tijdig indient, verliest hij zijn recht op compensatiepremie voor de betrokken braakgelegde percelen alsook voor de eraan verbonden oppervlakten akkerbouwgewassen.


Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse oogstaangifte 1999 niet-voedingsgewassen '
Lees ook