Ingezonden persbericht

Contactpersoon: Marc Laquière
ROGO vzw
Schoonmeerstraat, 26, 9000 Gent
Tel.: 09/242.01.68 - fax: 09/242.01.69 - gsm: 0495/25.09.81 e-mail: rogo@rago.be

PERSBERICHT

Datum: 29.9.01
E-mail bestemd voor: alle nieuwsredacties

De ouderkoepel ROGO informeert de ouders van het Gemeenschapsonderwijs over verkiezingen van de Raden van Bestuur

ROGO, de ouderkoepel van het Gemeenschapsonderwijs, is er zich van bewust dat de Raden van Bestuur van de scholengroepen het kloppend hart zullen worden van de Scholengroepen.

Op 1 april nemen de (definitieve) Raden van Bestuur van de scholengroepen hun bevoegdheden op. In dit bestuursorgaan worden zeer belangrijke beslissingen genomen. Het aantal bevoegdheden van de Raad van Bestuur is niet min (b.v. oprichting en afschaffing van scholen, organisatie van het studieaanbod, benoeming van personeelsleden, financieel beheer en begroting, het bekrachtigen van de schoolreglementen, de programmatie van de studierichtingen en ga zo maar door). Welke oudervereniging wil daar niet over meepraten?

De stem van de georganiseerde ouder
Ouders en ouderverenigingen hebben geen enkele garantie dat er een ouder in de Raad van Bestuur verkozen wordt. Iedereen kan zich immers kandidaat stellen en er is geen minimale aanwezigheid van ouders uit de oudervereniging bepaald. Als ouderverenigingen de stem van de georganiseerde ouders willen laten weerklinken in de Raad van Bestuur van hun school, dan zullen georganiseerde ouders zich moeten kandidaat stellen. ROGO doet daarom een warme oproep aan de ouderverenigingen om kandidaten naar voor te schuiven of ouders aan te spreken die de belangen van alle kinderen en ouders van de scholengroep kunnen ter harte nemen. Bij voorkeur dus ouders die lid zijn van de oudervereniging of ouders waarvan men weet dat ze positief staan tegenover het ouderverenigingswerk.

Ouderavonden
Ouderverenigingen die de ouders over het belang van deze verkiezingen willen informeren kunnen terecht bij ROGO. Deze verkiezingen worden gesitueerd in het kader van het Bijzonder decreet voor het Gemeenschapsonderwijs. Ze worden georganiseerd in het kader van het rogo-project: 'Werken aan een efficiënte ouderparticipatie op school'.

Dit project, dat op de financiële steun van het Departement Onderwijs kon rekenen, bestaat uit interactieve sessies voor lokale ouderverenigingen of federaties van ouderverenigingen. Tijdens deze sessies komen methodieken aan bod om de samenwerking tussen de school en de ouders te activeren. Ook wordt ruime aandacht geschonken aan de plaats van de ouders in de formele particpatiestructuren.

Met iedere geïnteresseerde oudervereniging worden concrete afspraken gemaakt. Vorming op maat dus. De thema's die vaak aan bod komen zijn: de juiste plaats van de ouders binnen de school, de rechten en de plichten van de ouderverenigingen, het 'Bijzonder Decreet voor het Gemeenschapsonderwijs' en de ouderparticipatie, de keuze van de gepaste juridische structuren, hoe meer ouders bereiken, ...

Dit vormingsproject wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met EVO vzw, een organisatie met een lange ervaring in het ouderverenigingswerk.

ROGO informeert ouders en ouderverenigingen van het Gemeenschapsonderwijs uitvoerig over deze verkiezingen in het tijdschrift 'Evocatief-Ouders voor ouders' en via de snelle berichtgeving 'Evo-nieuwtjes'.

ROGO hoopt dat gemotiveerde ouders, die een ruime achterban vertegenwoordigen, zich kandidaat zullen stellen voor dit bestuursorgaan.

Praktische informatie:

Indiening kandidaturen: tot uiterlijk 23 oktober 2001. Periode van de verkiezingen: rechtstreekse verkiezingen van 6 leden tussen 6 en 26 november 2001. Wie mag kiezen? Elk lid van een schoolraad mag kiezen. Wie kan zich kandidaat stellen? In principe kan iedereen zich kandidaat stellen. Je moet in beide gevallen wel de meerderjarigheid bereikt hebben op 1 april 2001. Coöptatie: Het college van directeurs beslist uiterlijk op 18 februari 2002 welke personen voorgesteld worden voor coöptatie. Er zijn drie mandaten te begeven voor coöptatie. De rechtstreeks verkozenen nemen drie nieuwe leden aan (coöpteren heet men dat) uiterlijk op 26 februari.

Deel: ' Vlaamse ouderkoepel ROGO over verkiezingen Raden van Bestuur '
Lees ook