Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Vlaamse overheid gaat zelf muskusratten bestrijden

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Openbare Werken en Theo KELCHTERMANS, Vlaams minister van Leefmilieu, heeft de Vlaamse regering beslist de muskusratbestrijding in eigen beheer te nemen.

In december vorig jaar zette de Vlaamse regering het licht op groen voor een algemene offerteaanvraag voor de verdelging van muskusratten, bruine ratten en beverratten langs waterlopen. De Vlaamse regering besliste toen ook dat bij tegenvallende marktprijzen de verdelging in eigen beheer genomen kan worden.

Nu de resultaten van de offerte bekend zijn, blijkt dat de kostprijs van een bestrijding in eigen beheer nog niet de helft bedraagt van de laagste biedingen. De Vlaamse overheid zal daarom 52 personeelsleden in dienst nemen om de bestrijding van muskusratten voortaan in eigen beheer uit te voeren.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 27 25
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse overheid gaat zelf muskusratten bestrijden '
Lees ook