Vlaamse Volksunie

Vlaamse partijen kunnen meer geld voor buitenschoolse kinderopvang bekomen (29/08/01)

Elk jaar opnieuw blijkt bij de start van het nieuwe schooljaar dat Vlaanderen kampt met geldtekort voor buitenschoolse opvang.

Ook nu heeft minister Landuyt aangekondigd dat er geen nieuwe projecten of uitbreidingen van bestaande projecten meer kunnen worden goedgekeurd omdat de (federale) middelen, afkomstig van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten, zijn uitgeput. Voor veel Vlaamse ouders wordt het weer hopeloos zoeken naar opvang voor hun kinderen na schooltijd.

Anderzijds pleit men ook jaar na jaar voor een volwaardig statuut voor de begeleiders.

Het wordt daarom dringend tijd dat Vlaanderen zelf kan beschikken over de middelen van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten. De Raad Van State heeft trouwens al in verschillende adviezen gewezen op de ongrondwettelijkheid van dit federale Fonds. Kinderopvang is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen.

Hoewel de flagrante scheeftrekkingen uit het verleden de laatste jaren wat zijn rechtgetrokken blijft de verdeling onrechtvaardig. Een Vlaams kind krijgt nog steeds minder uit het federaal fonds dan een franstalig kind, zonder dan nog rekening te houden met de verschillen in activiteitsgraad en in bijdrage van beide gemeenschappen.

Vlaams minister Vogels laat dit dossier al veel te lang aanslepen. Minister Landuyt wil de zaak nu naar zich toe trekken. Wij willen er de minister op wijzen dat hier snel een rechtvaardige en grondwettelijk correcte oplossing kan worden geboden door ons wetsvoorstel en ons voorstel van bijzondere wet dat het federale fonds afschaft en de middelen toewijst aan de gemeenschappen in verhouding tot het aantal kinderen jonger dan 12 jaar.

Wij vragen dan ook aan de ministers Landuyt en Vogels om hun partijgenoten in het federale parlement aan te sporen deze voorstellen snel te stemmen. Pas dan zal Vlaanderen een coherent beleid kunnen voeren inzake kinderopvang waarbij het aanbod geoptimaliseerd wordt en de betrokken personeelsleden een volwaardig statuut krijgen.

Auteur:
VU-ID-Kamerfractie
Annemie Van de Casteele, Els Van Weert, kamerleden

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Vlaamse partijen meer geld voor buitenschoolse kinderopvang '
Lees ook