Vlaamse Volksunie

Exit poll: nood aan een consequente partij met inhoud (27/09/01)

EXIT POLL: NOOD AAN EEN PARTIJ MET INHOUD In de berichtgeving omtrent de ISPO-exit poll wordt gretig uitgepakt met het electoraal gewicht van Bert Anciaux ten voordele van de Volksunie. Sommigen durven zelfs de levensvatbaarheid van de VU betwijfelen na zijn vertrek. De Nieuwe Partij* is rotsvast overtuigd van het tegendeel.

Niemand kan de toenmalige populariteit van Anciaux ontkennen. De hele VU&ID-verkiezingscampagne werd opgehangen aan zijn persoon, inhoud en programma werden ondergeschikt gemaakt. Uiteindelijk primeerde maar voor 19% het kandidaatmotief, nauwelijks meer dan bij de CVP (16%). Staat of valt de CVP dan met Dehaene?
Uit de vaststelling dat 15% van het VU&ID-electoraat voor deze partij stemt vanwege haar Vlaamse overtuiging, concluderen sommigen dat het Vlaams-nationaal thema geen toekomst heeft. Ter vergelijking: van de SP-kiezers had 13% de belangenbehartiging van de arbeiders als stemmotief, bij de VLD 14 % het zelfstandigenbelang. Mogen wij de SP en VLD adviseren om de belangenverdediging van respectievelijk arbeiders en zelfstandigen over de haag te gooien?

Daarentegen geldt de pijnlijke vaststelling dat VU&ID volgens de kiezer geen enkel politiek thema (USP) monopoliseert. Er werd gekozen voor het imago, de verpakking, niet voor de inhoud. Gezien de verkiezingsslogan `Samen vernieuwen' spreekt het voor zich dat heel wat kiezers VU&ID associeerden met vernieuwing. Ook De Nieuwe Partij* maakt werk van vernieuwing, maar dan wel in de eerste plaats van de inhoud. Op 13 oktober stelt De Nieuwe Partij* dan wel haar nieuwe naam voor, haar aandacht gaat prioritair naar het vernieuwde manifest dat de basis zal vormen voor een groots ledencongres in het voorjaar. De Nieuwe Partij* gaat voor een moderne, ongebonden partij, complexloos Vlaams, waarden-vol en slagvaardig. Bovenal voor een partij die consequent is in haar politiek denken én handelen. Een partij die doet wat ze zegt, die woord houdt. Immers, dát is voor de NP* nieuwe politieke cultuur.


* die de partij waarvan de naam niet meer mag worden vernoemd voortzet
Auteur:
De Nieuwe Partij*
Geert Bourgeois, wnd. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Vlaamse poll nood aan consequente partij met inhoud '
Lees ook