Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciale popconcourslaureaten aan de slag op Stadsrock Ieper
Brugge, 7/8/2001
100procent puur: Pop uit de Provincies

100procent puur: Pop uit de Provincies
https://www.poppunt.be/provincies is een interprovinciaal initiatief dat- in samenwerking met Poppunt- de laureaten van provinciale popconcours als Limbomania, Latent Talent, Rockvonk, het Oost-Vlaams rockconcours en Westtalent samenbrengt in de vorm van een rondreizend muziekcircus. Concreet wordt dit ingevuld door telkens vijf beloftevolle bands die doorheen de vijf Vlaamse provincies trekken. De groepen speelden of zullen spelen op het hoofd- of het zijpodium van volgende festivals: Rock Herk (7/07), Gentse Feesten (16/07), Stadsrock Ieper (18/08), Jospop (25/08) en Hove Live (31/08). De organisatoren van de respectievelijke festivals kozen in samenwerking met de provincies en Poppunt welke bands er geprogrammeerd werden. Opmerkelijk in deze formule is dat iedere provincie één band zal afvaardigen. Op deze manier krijgt het Vlaamse jonge geweld een uitgelezen kans om de provinciegrenzen te overschrijden en voor een groot publiek hun kunsten te vertonen. Het betreft hier een uniek project dat voor het eerst in de popgeschiedenis de provincies samenbrengt.

Wat betekent dit nu voor West-Vlaanderen:
Het provinciebestuur is gestaag bezig een provinciaal popbeleid op poten te zetten. De dienst Cultuur en de jeugddienst slaan in functie daarvan de handen in elkaar. Zo wordt o.a. Westtalent georganiseerd vanuit de jeugddienst, in een samenwerkingsverband met Darnouter Folk en de West-Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen. In het kader van 100procent puur - pop uit de provincies" neemt Poppunt de finalisten van Westtalent onder de arm om hen ook buiten de provincie naambekendheid te geven. Enerzijds via een speciaal daartoe aangemaakte website, anderzijds door een toer langsheen een aantal festivals in Vlaanderen. In West-Vlaanderen zullen op zaterdag 18 augustus vijf jonge groepen gepresenteerd worden op Stadsrock Ieper. Het gaat om Creams & Spices (winnaar Westtalent 2001), Mother Reece (Finalist RockVonk Brabant), Assunta Mano (Latent Talent, Antwerpen), Speedball Junior (Oostvlaams Rockconcours), Disfunktional (Limbomania). De groepen zijn vanaf 15 uur te bekijken in de Boomgaardstraat en de kiosk aan de Kathedraal. Andere namen zijn o.a. Zornik, Yum, The Dill Broters, The Nits, Tom Helsen en The conterfeit Stones.

Meer informatie over het project100procent puur, pop uit de provincies», is te bekijken via https://www.poppunt.be/pershoek

Meer info bij de provinciale jeugddienst bij Peter Velle : 050/40.33.19

Deel: ' Vlaamse popconcourslaureaten aan de slag op Stadsrock Ieper '
Lees ook