PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 1999

Vlaamse prioriteiten voor Intergouvernem. Conferentie

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL heeft de Vlaamse regering het Vlaamse standpunt inzake de komende Intergouvernementele Conferentie 2000 goedgekeurd. Het is de bedoeling dit standpunt mee te delen aan de federale regering met het oog op de onderhandelingen die plaatsvinden ter voorbereiding van de Top van Helsinki van 10 en 11/12/1999, waar het mandaat van de Intergouvernementele Conferentie definitief zal worden vastgelegd. Als centraal uitgangspunt beoogt de Vlaamse regering prioritair de erkenning van constitutionele deelstaten in het Europese besluitvormingsproces en een beter en efficiënter bestuur voor de burgers van de Europese Unie.

De Vlaamse regering pleit voor een aantal wijzigingen aan het EG-verdrag om tegemoet te komen aan

- een betere en verdere erkenning van de constitutionele deelstaten van Europa;

- de naleving en de versterking van het subsidiariteitsprincipe;

- de handhaving van het huidige taalregime van de EU-instellingen en de uitbreiding naar de EU-agentschappen;
- de vrijwaring van de Europese culturele verscheidenheid
- een rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie voor deelstaten met wetgevende en uitvoerende bevoegdheden;
- een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de diverse bestuursniveaus;

- en de erkenning van het Comité van de Regio's als een volwaardige instelling van de Unie

- de problematiek van de invoering van het gedeeld stemmen in de Ministerraad voor exclusieve gewest- en gemeenschapsmateries.

info : Herman Baeten, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11
e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse prioriteiten voor EU Conferentie in Helsinki '
Lees ook