PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

20 december 1999

Vanderpoorten vereenvoudigt procedures
onderwijsvoorrangsbeleid en zorgverbreding

Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft de uitvoering van de bestaande regelgeving van het onderwijsvoorrangsbeleid en de zorgverbreding aangepast op basis van een aantal terechte klachten en bezorgdheden die haar vanuit het onderwijsveld werden gesignaleerd. Het onderwijsvoorrangsbeleid levert extra inspanningen teneinde de leerachterstand van migrantenkinderen weg te werken en hun integratie te bevorderen. De zorgverbreding biedt een brede waaier aan onderwijszorgen voor leerbedreigde en kansarme leerlingen. In beide gevallen krijgen de scholen extra lestijden toegekend die voor een aantal actieterreinen gebruikt moeten worden. De beslissing van Marleen Vanderpoorten impliceert dat de huidige besluiten in se niet worden gewijzigd, maar dat de uitvoeringsmodaliteiten gebruiksvriendelijker worden gemaakt. De minister wil met dit procédé vermijden dat de scholen nu halsoverkop zouden geconfronteerd worden met een tijdelijke nieuwe regeling die nodeloze administratieve romslomp zou veroorzaken. In de zomer van 2001 worden de projecten zorgverbreding en onderwijsvoorrangsbeleid geëvalueerd in het Vlaams Parlement en die evaluatie moet resulteren in een nieuwe reglementaire basis.

In eerste instantie streeft Marleen Vanderpoorten dus naar een vereenvoudiging van de bestaande procedures. Zo bevatten de nieuwe omzendbrieven o.m. een duidelijk model van aanwendingsplan en een eenvoudig hulpinstrument op basis van de criteria die de bevoegde
beoordelingscommissie hanteert. Het betreft een lijst met een aantal concrete en zeer gerichte vragen die de scholen op een vrij snelle, eenvoudige en volledige manier toelaten een zicht te geven op hun eigen situatie. Aan de scholen wordt bovendien een anderhalve maand extra tijd gegeven om het aanwendingsplan op te stellen. Ook de beoordelingscommissie krijgt meer tijd om de aanvragen grondig en objectief te behandelen, maar de scholen krijgen vier weken vroeger te horen of ze al dan niet in aanmerking komen voor extra middelen. Deze vereenvoudigde procedure moet toelaten de extra middelen die de regering voorziet voor onderwijvoorrangsbeleid en zorgverbreding sneller ter beschikking te stellen van de scholen.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse procedures onderwijsvoorrangsbeleid eenvoudiger '
Lees ook