PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

1 MAART 2000

BIZARRE PERSBERICHTEN OVER NIET DRINGEND LIGGEND

ZIEKENVERVOER

In repliek op eerdere krantenberichten in De Morgen en Het Laatste Nieuws betreffende dit onderwerp, is enige toelichting op zijn plaats.

Op 13 augustus 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet dringend, liggend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, kortweg het besluit niet dringend liggend ziekenvervoer genoemd.

Dit besluit van de vorige federale minister van Volksgezondheid Marcel Colla werd door de Raad van State negatief geadviseerd : de federale overheid overschreed haar bevoegdheid. Toch wou de vorige minister dit absoluut doordrukken. Dus het besluit trad in werking op 1 november 1999.

De nieuwe Vlaamse minister van Gezondheid Mieke Vogels had twee maanden na de publicatiedatum (13 augustus 1999) de tijd om naar de Raad van State te gaan om dit besluit te laten schorsen en vernietigen, omwille van de bevoegdheidsoverschrijding.

Op 11 oktober 1999 werd dit beroep met akkoord van de Vlaamse regering ingediend bij de Raad van State. De aangeduide advocaat was meester Paul Van Orshoven.

Op 23 november 1999 laat de huidige federale minister van Volksgezondheid minister Aelvoet een koninklijk besluit van 22 oktober 1999 tot wijziging van het besluit van 29 april 1999 verschijnen waarbij de bepaling over de inwerkingtredingsdatum, zijnde 1 november 1999, wordt veranderd. Het besluit treedt in werking op een door haar te bepalen datum : met andere woorden dit besluit moet maar toegepast worden wanneer zij een datum bepaalt.

Juridisch gezien is minister Vogels verplicht ook in beroep te gaan tegen het wijzigingsbesluit, opnieuw omwille van de bevoegdheidoverschrijding ; wat de kwaal is van het oorspronkelijke besluit van 29 april 1999.

De oorspronkelijke tekst is een tekst van minister Colla, het wijzigingsbesluit is van minister Aelvoet maar juridisch-technisch gezien moet minister Vogels tegen alle besluiten die over het onderwerp handelen, in beroep gaan.

Deze ganse procedure is het resultaat van voortdurend overleg tussen de ministers Aelvoet en Vogels : het is natuurlijk ook juridische spitstechnologie in ons ingewikkelde maar verzoenbare land(je).

Voor de goede verstaander ..

Mieke Vogels

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse reactie op 'bizarre' berichten over ziekenvervoer '
Lees ook