PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

1 maart 2000

Vlaamse regering start interne informatiecampagne over hervormingsplannen administratie.

Minister-president Patrick Dewael en minister van ambtenarenzaken Johan Sauwens lichtten deze namiddag, tijdens een vergadering van topambtenaren van de Vlaamse administratie en van de VOI's, het plan van de Vlaamse regering toe om de Vlaamse overheidsadministratie te hervormen. Deze hervormingen moeten ertoe leiden dat de het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op termijn in staat is om haar taak in de beleidsvoorbereiding ten volle uit te oefenen. De uitvoerende taken van de Vlaamse overheid worden ondergebracht in overheidsagentschappen. Dit laatste moet de dienstverlening aan de burger verbeteren. Hierover bereikte de Vlaamse regering een akkoord tijdens een themadag op 19 februari in Leuven.

Dit is meteen het begin van een interne
informatiecampagne over de geplande hervormingen. De ambtenaren-generaal van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de topambtenaren van de VOI's zullen, op basis van de informatie die zij vandaag ontvingen, hun personeelsleden verder op de hoogte brengen. Gisteren werden de vakbonden al op de hoogte gebracht van de plannen. De princiepsbeslissingen van de Vlaamse regering worden via het intranet bekendgemaakt. Zo kan elk personeelslid de plannen consulteren.

De princiepsbeslissingen zullen nu op korte termijn in een uitvoeringsplan gegoten worden. Leo Victor en Eric Stroobants, beiden secretarissen-generaal bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden belast met de voorbereiding van de hervormingen. Zij krijgen daarvoor een bijzondere opdracht. Minister-president Dewael en minister Sauwens zullen de hervormingen sturen. Vertegenwoordigers van beide ministers zullen samen met vertegenwoordigers van de minister vice-president en de minister van welzijn in een werkgroep dit alles opvolgen.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse regering interne informatiecampagne hervorming '
Lees ook