Vlaamse overheid

Op voorstel van Renaat LANDUYT, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, keurde de Vlaamse regering de oprichting van een sociaal interventieteam goed. Met dit interventieteam wil de Vlaamse regering het hoofd bieden aan de vele collectieve ontslagen, faillissementen en bedrijfssluitingen in Vlaanderen.

De bedoeling is dat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in elke provincie een "vliegende ploeg" heeft klaarstaan om werknemers na een faillissement of een herstructurering zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen.

De opdracht van deze vliegende ploeg omvat het pro-actief verzamelen van informatie over de bedrijven in moeilijkheden, zodat er een snelle analyse van het personeelsbestand kan gemaakt worden. Daarnaast biedt het sociale interventieteam ook een eerste opvang aan de getroffen werknemers door het organiseren van collectieve infosessies en inschrijvingen.

Het sociale interventieteam bestaat uit negen adviseurs. De vliegende ploeg mag pas optreden nadat de werkgever en de vakbonden een sociaal akkoord hebben afgesloten, om zo te vermijden dat zij het sociaal overleg zouden hinderen.

persinfo : Myriam Rebahi, woordvoerster van minister Landuyt - tel. 02 553 25 11
e-mail: persdienst.landuyt@vlaanderen.be
---

Deel: ' Vlaamse Regering keurt sociale interventieteams goed '
Lees ook